headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Voľný čas /  Arts management v Plzni po tretíkrát

Arts management v Plzni po tretíkrát

Voľný čas Evka 13.12.2014 14:35
Neboli priradené žiadne štítky

Spoločnosť Plzeň 2015 otvára tretí ročník kurzov celoživotného vzdelávania ARTS MANAGEMENT.

Spoločnosť Plzeň 2015 otvára tretí ročník kurzov celoživotného vzdelávania ARTS MANAGEMENT, ktoré usporadúva v akademickom roku 2014/2015 v spolupráci s Fakultou designu a umenia Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni.

Kurzy sú určené širokej škále záujemcov z radov pracovníkov kultúrnych a umeleckých organizácií, administrátorom kultúry na strane verejnej správy, zástupcom samosprávy v gescii kultúry, a všetkým, kto sa na vytváraní kultúry podieľajú, napr. učiteľom či umelcom alebo tým, ktorí s ňou plánujú spojiť svoju budúcnosť.

Podmienky k prihláseniu a informácie o jednotlivých moduloch je možné nájsť v katalógu tu, registračný formulár si môžete stiahnuť tu

Registrácia do kurzov prebieha do 21. septembra 2014. Zúčastniť sa môžu záujemcovia z Plzne, Plzenského kraja a celej Českej republiky, ktorí splnia podmienky prihlásenia.  

Štítky

Neboli priradené žiadne štítky