headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Ako si Slovák žijúci v ČR môže vybaviť neplatný vodičský preukaz?

Ako si Slovák žijúci v ČR môže vybaviť neplatný vodičský preukaz?

Život v ČR Evka 28.09.2014 18:53, aktualizované 28.04.2015 14:40
Veľvyslanectvo, Dokumenty, Doklady, Vodičský preukaz

Ak ste Slovák žijúci v ČR a máte neplatný slovenský vodičský preukaz, môžete oň požiadať osobne na slovenskom veľvyslanectve v Prahe.

Ak ste Slovák žijúci v ČR a máte neplatný slovenský vodičský preukaz, príp. ste ho stratili alebo vám bol odcudzený, môžete oň požiadať osobne na slovenskom veľvyslanectve v Prahe.

Stačí, ak spĺňate nasledovné podmienky:  

 • nejde o váš prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • ako žiadateľ máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

O výmenu vodičského preukazu môžete požiadať v prípade, že:

 • predchádzajúci vodičský preukaz bol v Slovenskej republike vydaný pred 19.1.2013.

O obnovenie vodičského preukazu možno požiadať v prípade, že:

 • ako žiadateľ ste stratili vodičský preukaz alebo vám bol odcudzený,
 • ako žiadateľ máte úradne zmenené meno alebo priezvisko,
 • uplynula vám doba platnosti vodičského preukazu.

K žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu sa prikladá:

 • doterajší vodičský preukaz,
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

a podľa dôvodu žiadosti:

 • doklad vydaný českou políciou o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho vodičského preukazu, alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (v prípade straty alebo odcudzenia),
 • matričný doklad Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena lebo priezviska (v prípade ich zmeny),
 • v prípade, že žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov, predloží doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v Českej republike.

Ak ako žiadateľ ste držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C,CE, D1, D1E,D alebo DE, musíte k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike. Pokiaľ takýto doklad nepredložíte, bude vám vo vodičskom preukaze ukončená platnosť vodičských oprávnení pre vyššie uvedené skupiny a bude vám vydaný vodičský preukaz len s oprávnením platným pre skupinu AM, B, prípadne T, ak ste jeho držiteľom. Ostatné oprávnenia budú v preukaze aj naďalej zaznamenané, avšak s ukončenou platnosťou

Za podanie žiadosti o nový vodičský preukaz sa platí konzulárny poplatok 15 € (poplatok sa platí v Kč podľa platného kurzu v čase podania žiadosti).

Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

Vodičský preukaz si vyzdvihnete v čase úradných hodín konzulárneho oddelenia od pondelka do piatka od 08:00 – do 12:00 hod. priamo na Veľvyslanectve SR v Prahe.

Štítky

VeľvyslanectvoDokumentyDokladyVodičský preukaz