headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Skončila vám platnosť slovenského občianskeho preukazu?

Skončila vám platnosť slovenského občianskeho preukazu?

Život v ČR Evka 22.09.2014 16:59, aktualizované 28.04.2015 14:46
Doklady, Občiansky preukaz, Dokumenty, Veľvyslanectvo

Ak vám ako slovenskému občanovi žijúcemu v Čechách skončila platnosť občianskeho preukazu, nemusíte kvôli tomu cestovať do miesta svojho trvalého bydliska.

Ak vám ako slovenskému občanovi žijúcemu v Čechách skončila platnosť občianskeho preukazu, nemusíte ihneď kvôli tomu cestovať do miesta svojho trvalého bydliska na Slovensku. Pomôžu vám priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe, ale len v tom prípade, ak:

  • nejde o váš prvý občiansky preukaz,
  • predchádzajúci občiansky preukaz vám bol vydaný po 1.7.2008,
  • ako žiadateľ ste stratili svoj predchádzajúci občiansky preukaz alebo vám bol odcudzený,
  • ako žiadateľ máte úradne zmenené meno alebo priezvisko,

K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu musíte doložiť:

  • doterajší občiansky preukaz,
  • doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas),

a podľa dôvodu vašej žiadosti:

  • doklad vydaný českou políciou o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu, alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (v prípade straty alebo odcudzenia),
  • matričný doklad Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena lebo priezviska (v prípade zmeny).

Za podanie žiadosti o nový občiansky preukaz zaplatíte konzulárny poplatok 15 €, v prípade straty alebo odcudzenia 30 €, opakovane 50 € (poplatok sa platí v Kč podľa platného kurzu v čase podania žiadosti).

Na vystavenie občianskeho preukazu si počkáte 30 dní, čo je lehota daná veľvyslanectvom a nie je možné ju zo strany veľvyslanectva skrátiť.

Občiansky preukaz si vyzdvihnete v čase úradných hodín konzulárneho oddelenia od pondelka do piatka od 08:00 - do 12:00 hod. priamo na Veľvyslanectve SR v Prahe.   

Štítky

DokladyObčiansky preukazDokumentyVeľvyslanectvo