headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Neplatí vám cestovný pas? Požiadajte si oň cez konzulát v Prahe

Neplatí vám cestovný pas? Požiadajte si oň cez konzulát v Prahe

Život v ČR Evka 29.09.2014 21:22, aktualizované 28.04.2015 14:38
Doklady, Cestovný pas , Veľvyslanectvo, Dokumenty

Pracujete, študujete či ste dlhodobo v Čechách a skončila vám platnosť vášho cestovného pasu?

Pracujete, študujete či ste dlhodobo v Čechách a skončila vám platnosť vášho cestovného pasu? Môžete si ho vybaviť prostredníctvom konzulátu veľvyslanectva v Prahe. K tomu však potrebujete doložiť platný doklad totožnosti (teda buď občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

Ak doklad totožnosti nemáte či jeho platnosť vypršala, doložíte tieto dokumenty: 

  • platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania),
  • slovenský rodný list,
  • doklad o osobnom stave (sobášny list, úmrtný list manžela/ky, právoplatné rozhodnutie o rozvode),
  • neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.

Ak je žiadateľom dieťa do 15 rokov, ktoré ešte nemá doklad totožnosti, tak jeho zákonný zástupca k žiadosti priloží:

  • slovenský rodný list dieťaťa,
  • platný slovenský identifikačný doklad zákonného zástupcu (rodiča),
  • ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží také právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery, v ktorom sa výslovne uvádza, že ho súd poveruje zastupovať zverenca i v občianskoprávnych veciach.

K žiadosti o cestovný pas je vždy potrebné predložiť aj predchádzajúci cestovný pas (platný alebo neplatný), ak ste jeho držiteľom. K žiadosti o cestovný pas sa predkladajú vždy originály alebo ich overené fotokópie vyššie uvedených dokladov.

Zápis dieťaťa do cestovného pasu 

Zápis dieťaťa do cestovného pasu rodiča sa od 27.6.2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky bez ohľadu na vek pri cestovaní do zahraničia je povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

Lehota na vybavenie cestovného pasu je 30 dní. 

Cestovný doklad si vyzdvihnete v čase úradných hodín konzulárneho oddelenia od pondelka do piatka od 08:00 – do 12:00 hod. priamo na Veľvyslanectve SR v Prahe.

Každý občan Slovenskej republiky bez ohľadu na vek pri cestovaní do zahraničia je povinný preukázať sa platným cestovným dokladom, ktorým v krajinách EÚ, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Chorvátsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Macedónsku, Nórsku, Srbsku a Švajčiarsku je i občiansky preukaz.

Štítky

DokladyCestovný pas VeľvyslanectvoDokumenty