headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Ako získať slovenský rodný list pre dieťa narodené v Čechách?

Ako získať slovenský rodný list pre dieťa narodené v Čechách?

Život v ČR Evka 16.09.2014 10:48, aktualizované 28.04.2015 18:37
Rodný list, Doklady, Dokumenty, Veľvyslanectvo

Pomôže vám Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré vydáva i slovenský rodný list.

Dieťa narodené v Českej republike občanovi Slovenska (rovnako ako občanovi iného členského štátu EÚ) získava český rodný list vyhotovený v dvoch exemplároch. Občianstvo zostáva rovnaké, aké má matka dieťaťa. Jeden exemplár je práve určený pre potreby zápisu dieťaťa do Osobitnej matriky vedenej pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorá vydáva i slovenský rodný list.

Žiadosť sa podáva osobne na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe, Pelléova 12, 160 00 Praha 6, (asi 6 minút chôdze zo zastávky Hradčanská), telefonický kontakt: +420 233113051. Úradné hodiny konzulárneho oddelenia sú pondelok až piatok od 8:30 do 12:00 hod.

K žiadosti o zápis do osobitnej matriky a o vystavenie slovenského rodného listu sa prikladá:

  • český rodný list dieťaťa (ten si Osobitná matrika ponechá),
  • slovenský sobášny list rodičov (ak nie sú zosobášení, tak overenú kópiu určenia otcovstva),
  • platný doklad o štátnom občianstve rodičov (občiansky preukaz, cestovný pas) vydaný pred narodením dieťaťa.

Tlačivo žiadosti poskytne veľvyslanectvo, no je možné ho stiahnuť tu. Žiadosť o zápis môže podať len jeden z rodičov, nemusia byť prítomní obaja, no mal by mať pri sebe aj doklad o štátnom občianstve druhého z rodičov v prípade nutnosti doplnenia údajov z dokladu.

Lehota na vydanie rodného listu je 3 mesiace, no zvyčajne to trvá 4 - 6 týždňov.

Poplatok spojený so žiadosťou je 25 Eur - vypláca sa v hotovosti v českých korunách podľa aktuálneho kurzu. Aktuálny poplatok je možné overiť tu, položka 251.

Viac informácií je možné nájsť na stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.

Štítky

Rodný listDokladyDokumentyVeľvyslanectvo