headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Čo robiť, ak ste stratili alebo vám ukradli doklady na území ČR?

Čo robiť, ak ste stratili alebo vám ukradli doklady na území ČR?

Život v ČR Evka 29.09.2014 21:21, aktualizované 28.04.2015 14:43
Veľvyslanectvo, Doklady, Dokumenty, Občiansky preukaz, Cestovný pas , Vodičský preukaz

Je nevyhnutné udalosť oznámiť čo najskôr na príslušné oddelenie polície Českej republiky, ktoré vystaví protokol o udalosti.

V príade, ak ste stratili alebo vám bol ukradnutý cestovný doklad, občiansky preukaz alebo vodičský preukaz Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť čo najskôr na príslušné oddelenie polície Českej republiky, ktoré vystaví protokol o udalosti.

Policajné oddelenie Českej republiky s nepretržitou pracovnou dobou: Jungmannovo námestie 9, Praha 1, stanica metra Můstek.

S týmto potvrdením je možné vycestovať na Slovensko a následne si v mieste trvalého bydliska vybaviť nové doklady, príp. ak sa dlhodobo zdržiavate na území ČR o tieto doklady požiadať prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.  

Každý občan Slovenskej republiky je povinný stratu a odcudzenie cestovného dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas, cestovný preukaz ale aj vodičský preukaz) bez meškania nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Českej republike a taktiež polícii Slovenskej republiky. Ak nie je možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť je nutné nahlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe.

NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD

O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Je potrebné predložiť potvrdenie českej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 € (v prepočte podľa aktuálneho kurzu v Kč).

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do SR.

O náhradný cestovný doklad na návrat do SR môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan toho členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v ČR svoj zastupiteľský úrad.

Štítky

VeľvyslanectvoDokladyDokumentyObčiansky preukazCestovný pas Vodičský preukaz