headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Udalosti /  Oslávte sviatok Troch kráľov v Prahe

Oslávte sviatok Troch kráľov v Prahe

Udalosti Eva Kúchová 03.01.2015 19:20, aktualizované 14.01.2015 20:11
Praha, Vianoce

Pozývame vás 5. januára 2015 do Prahy na Hradčany, kam prídu Traja králi.

V pondelok 5. januára 2015, o 15:30 hod. do Prahy na Hradčany príde sprievod Troch kráľov na ťavách z budovy Arcibiskupstva pražského. Po krátkom pozdrave a požehnaní kardinála Dominika Duky na Hradčanskom námestí pôjdu Králi v sprievode svojich pážat, vojakov Hradnej stráže, staročeského ľudu a koledníkov k živému Betlehemu, ktorý bude umiestnený na Loretánském námestí. Cestou sa v Loretánskej ulici stretnú s kráľom Herodesom a od neho pôjdu už priamo k Betlehemu. Tam sa poklonia malému Ježiškovi a odovzdajú mu svoje dary, zlato, kadidlo a myrhu. Potom odovzdajú svoje posolstvo všetkým prítomným, celému mestu a národu.

Na záver sa všetci, najmä deti, môžu s Troma kráľmi aj s malým Ježiškom pozdraviť a odovzdať mu svoj darček, ktorý nasledujúci deň, 6. januára, Traja králi darujú núdznym deťom. Darčeky by mali byť napríklad: hračky (nie plyšové), knižky pre deti a mládež, omaľovánky, skicáky atď.  

História sviatku Troch kráľov

Sviatok Troch kráľov slávia 6.januára všetci kresťania. Na východe to bol sviatok Zjavenia Pána už od 3.storočia, na západe sa rozšíril až o storočie neskôr v liturgiách.

Ide o jeden z najstarších kresťanských sviatkov, ktorým si Cirkev pripomína tri zázraky. Tým prvým je príchod mudrcov z východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Vtedy Boh cez svetlo hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom sveta. Potom to bol Ježišov krst v rieke Jordán a jeho prvý zázrak v Káne Galilejskej.

Traja králi je označenie troch mudrcov opísaných v Evanjeliu podľa Matúša. Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša. Od čias Oringena sa začínajú považovať za svätcov. Ich mená sú: Gašpar, Melichar Baltazár,  aj keď tieto mená sa objavujú v neskorších dobách.

Majú bohatú ikonografiu. Niekedy sa zobrazujú ako starý muž, potom mladý a muž v strednom veku. Najčastejší zvyk je maľovať jedného z troch ako černocha.

Existujú aj ich údajné pozostatky, ktoré sú uložené v rakve v Kolínskej katedrále. Táto rakva je dar cisára Fridricha Barbarosu. Dostal ich z Milána v roku 1164, kam sa vraj dostali v 5. storočí z Carihradu. Ľudia ich pokladali za patrónov cestujúcich, ale cirkev vyhlásila namiesto nich sv. Krištofa.

Počas tohto sviatku sa posväcujú domy. Nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-15 (Christus mansionem benedicat – Boh nech žehná tento dom). Toto sa však často chybne vyjadruje ako 20-G+M+B-15 podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov.

V katolíckych kostoloch kňazi počas omší vo sviatok Troch kráľov posväcujú trojkráľovú vodu so soľou, kriedu a tymian. V minulosti sa v tento deň obvykle konala aj tzv. kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky. Veriaci si 6. januára pripomínali aj krst Ježiša v rieke Jordán, ale od roku 1969 sa táto udalosť slávi osobitne, vždy v nedeľu po Zjavení Pána.

 

Štítky

PrahaVianoce