headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Aktuality /  Zápis do 1. triedy prebehne v polovici januára

Zápis do 1. triedy prebehne v polovici januára

Aktuality Eva Kúchová 12.01.2015 18:46, aktualizované 29.01.2015 19:26
Základná škola

Zápis do prvej triedy sa blíži. Rodičia nezabudnite, už tento týždeň sa na väčšine základných škôl koná zápis prváčikov pre školský rok 2015 - 2016.

K Zápisu priveďte budúceho prváčika a so sebou vezmite rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Pokiaľ sa k Zápisu nemôžete dostaviť spoločne s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, je nutné vyplniť prehlásenie o dohode, ktorý zo zákonných zástupcov bude zariaďovať záležitosti spojené s prijatím dieťaťa k základnému vzdelávaniu. 

Nezabudnite však, že niektoré základné školy majú obmedzenú kapacitu v počte tried, a preto nemusia vaše dieťa prijať. Kritéria pre prijatie dieťaťa k základnému vzdelávaniu sú k nahliadnutiu na webových stránkach jednotlivých škôl, príp. vám informácie podajú priamo v škole.  

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa k základnému vzdelávaniu rozhodne riaditeľ príslušnej základnej školy do 30 dní od podania žiadosti.

Štítky

Základná škola