headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Czech POINT služba vo vzťahu občan - štát

Czech POINT služba vo vzťahu občan - štát

Život v ČR Eva Kúchová 15.01.2015 18:22, aktualizované 21.01.2015 17:53
Doklady, Dokumenty

Česká republika vyriešila prílišnú byrokraciu vo vzťahu občan – verejná správa prostredníctvom projektu Czech POINT.

V súčasnosti už nemusí občan obiehať niekoľko úradov, aby si niečo vybavil. Czech POINT slúži ako asistované miesto výkonu verejnej správy umožňujúce komunikáciu so štátom prostedníctvom jedného miesta tak, aby „obiehali dáta, a nie občan“.

Cieľom projektu Czech POINT je vytvoriť garantovanú službu pre komunikáciu so štátom cez jedno univerzálne miesto, kde je možné získať a overiť dáta z verejných a neverejných informačných systémov, úradne overiť dokumenty a listiny, previesť písomné dokumenty do elektronickej podoby a naopak, získať informácie o priebehu správnych konaní vo vzťahu k občanovi a podať podania pre začatie konania správnych orgánov. Ide teda o maximálne využitie údajov vo vlastníctve štátu tak, aby boli minimalizované požiadavky na občanov.

Čo poskytuje Czech POINT

 

 Kde nájdete Czech Point

 

 

Štítky

DokladyDokumenty