headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Prijímacie konanie do škôlok v Plzni už len online

Prijímacie konanie do škôlok v Plzni už len online

Život v ČR Evita 23.03.2015 21:15, aktualizované 25.03.2015 10:49
Prijímacie konanie, Materské škôlky, Plzeň

Zápisy do plzenských škôlok sú v plnom prúde! Prihlásiť dieťa bude možné len elektronicky, a to ešte zajtra celý deň!

Prihlásiť dieťa do školky v Plzni už len elektronicky

Rodičom, ktorí nemajú prístup k internetu alebo tlačiarni, budú k dispozícii v Plzni kontaktné miesta - na magistráte v Kopeckého sadech 11 alebo na príslušných úradoch mestských obvodov, kde si prihlášku môžu vyplniť a vytlačiť.

Aplikácia elektronickej podpory zápisov zvýši transparentnosť prijímacieho konania a zníži administratívnu náročnosť. Skúšobne funguje už od roku 2013. Aplikácia je veľmi prínosná, pretože sa proces zápisu značne urýchlil a celkovo uľahčil prácu. Preto od tohto roku bude možné zapísať dieťa do materskej škôlky už len elektronicky

Rodičia si môžu doma prihlášku vyplniť na adres www.mszapis.plzen.eu a vytlačiť. Následne pred odovzdaním vo vybranej školke či škôlkach (môžu podať prihlášku aj do viacerých škôlok), musia ju dať potvrdiť detskému lekárovi.

Vyplniť a uložiť prihlášku v aplikácii je možné až do 24. marca 2015. Odovzdať ju v papierovej podobe s potrebnými údajmi (+ predložiť k tomu rodný list dieťaťa, preukaz zdravotného poistenia, občiansky preukaz rodiča) bude možné počas nasledujúcich dvoch dní v čase, ktorý si riaditelia jednotlivých škôlok stanovili sami.

Aplikácia umožní rodičom sledovať online informácie o priebehu prijímacieho konania. Od 27. 3. do 20. 4. 2015 potom dostanú oficiálne rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

Štítky

Prijímacie konanieMaterské škôlkyPlzeň