headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Voľný čas /  Plánujete cestu na Vysočinu? Zastavte sa na Zelenej hore

Plánujete cestu na Vysočinu? Zastavte sa na Zelenej hore

Voľný čas Evita 03.08.2015 19:04
Kostol, UNESCO, Kultúrna pamiatka, Vysočina, Žďár nad Sázavou

Práve tu je postavený kostol sv. Jána Nepomuckého, ktorý je ako kultúrna pamiatka súčasťou svetového dedičstva zapísaná v zozname UNESCO.

Kostol bol postavený na začiatku 20. rokov 18. storočia a je nepochybne najosobitnejším dielom barokového staviteľa J. B. Santiniho Aichela. Zmyslom stavby bolo predovšetkým osláviť Jána Nepomuckého ako mocného patróna a svätca, ktorého blahorečenie a svätorečenie spadá práve do obdobia založenia kostola. Samotný kostol je pretkaný symbolikou číslovky päť, ktorá vychádza z legendy o J. Nepomuckom.

Architektonické stvárnenie

Kostol je postavený na pôdoryse v tvare päťcípej hviezdy. Táto skutočnosť má vychádzať z legendy, kde na mieste utopenia Jána Nepomuckého, sa objavila koruna z piatich hviezd. Tento symbol sa následne objavuje opakovane aj v ďalších prvkoch stavby. Areál je prístupný piatimi vchodmi, v chráme sa nachádza päť kaplniek s piatimi oltármi. Päť písmen má aj latinské slovo TACUI – mlčal som. To je vyjadrením legendy, podľa ktorej svätec zaplatil svojím životom za to, že neprezradil spovedné tajomstvo kráľovny Žofie.

V zozname skutočností charakterizovaných číslom päť budeme pokračovať aj ďalej. Dominantou kopuly kostola je veľký červený jazyk, atribút sv. Jána Nepomuckého, obklopený kruhom plameňov, z ktorého presvitajú paprsky. To je však až výsledok zmeny v pôvodnom projekte, ktorý najskôr obsahoval na tomto mieste ústrednú desaťcípu hviezdu. Neskôr ale projektant reagoval na skutočnosť, že pre nový chrám bola získaná vzácná relikvia, lingula sv. Jána Nepomuckého (kosť, na ktorej je prirastený jazyk) a túto skutočnosť využil k posilneniu významu svätostánku, a to ako relikviára. Znázornený jazyk má byť symbolom víťaznej zbrane – meča mučeníka Jána. Preto tiež niektoré okná majú tvar jazyka. 

Priehliadková trasa

Pre návštevníkov pamiatkového areálu pútnického kostola sv. Jána Nepomuckého na Zelenej hore je pripravená komentovaná prehliadka so sprievodcom v českom, anglickom a nemeckom jazyku od apríla do konca októbra. Trasa prehliadky pamiatkovým areálom na Zelenej hore vedie od hlavnej západnej vstupnej brány, cez cintorín do kostola sv. Jána Nepomuckého.

Dĺžka prehliadky je 45 minút.

Vstupné pre dospelých 110 korún. Bližšie informácie a rezervácie získate TU.

Štítky

KostolUNESCOKultúrna pamiatkaVysočinaŽďár nad Sázavou