headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Voľný čas /  Praha stovežatá. Pozrite sa, čo v sebe ukrýva

Praha stovežatá. Pozrite sa, čo v sebe ukrýva

Voľný čas Evita 18.06.2015 22:49, aktualizované 25.06.2015 09:13
Kultúrna pamiatka, Hrady a zámky, Praha, UNESCO

Tento prívlastok Praha dostala od historika Josefa Hormayera začiatkom 19. storočia po celkovom spočítaní veží matematikom Bernardom Bolzanom s výsledkom 103.

Praha je všeobecne považovaná za jedno z najkrajších miest v Európe. Historické centrum mesta s jedinečnou panorámou Pražského hradu, najväčšieho hradného komplexu na svete, je pamiatkovou rezerváciou UNESCO. Na stovkách umelecky jedinečných a historicky cenných stavbách je vidieť 1100 rokov trvajúci vývoj centra českej metropoly vrátane vplyvu všetkých architektonických slohov. Práve historické jadro mesta a mnohé pamiatky lákajú ročne milióny turistov z celého sveta. 

Historické jadro Prahy o rozlohe 866 hektárov bolo roku 1992 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na území Prahy sa nachádza viac ako 2000 pamiatkovo chránených objektov. Historické jadro zahŕňa unikátne prostredie Pražského hradu a Hradčan, odkiaľ je krásny výhľad na ďalšie chránené štvrte – Malú Stranu vrátane Karlovho mostu, Staré Mesto, Josefov (Židovské Mesto), Nové Mesto a Vyšehrad.

Prechádzka centrom Prahy je predovšetkým pohľadom do obrovskej učebnice historických stavebných slohov. Panorámou Prahy dominuje už spomínaný Pražský hrad, po celé storočia sídelné miesto českých panovníkov. Pri jeho návšteve nejde zabudnúť na celý rad pamiatok, od jedinečnej gotickej katedrály sv. Víta s barokovou špičkou kostolnej veže cez Kráľovský palác so slávnostnou Vladislavskou sálou, bazilikou sv. Jiří, kľukatou Zlatou uličkou, legendami opradenou Daliborkou či skvostným letohrádkom kráľovnej Anny.

V podhradí sa nachádza malebná Malá Strana plná tajomných zákutí, pamätihodných krčmičiek, svetochýrnych kostolov a vznešených palácov. Svetoznámou pražskou pamiatkou je taktiež Karlov most, jeden z najstarších českých mostov, ktorý z Malej Strany smeruje do Starého Mesta. Jeho 16 oblúkov tvorí klenbu cez rieku Vltavu, ktorá preteká celým mestom. Po celom Karlovom moste je rozmiestnených 30 sôch a súsoší, z ktorých najznámejšia je tá svätého Jana Nepomuckého.

Na druhom, pravom brehu Vltavy sa nachádza Staré Mesto. Po stáročia bolo miestom stretnutí Staromestské námestie, ktorého dominantou je Staromestská radnica s unikátnym orlojom. Na ňom sa každú celú hodinu objavuje postupne v dvoch okienkach 12 apoštolov. Atmosféru starého Židovského Mesta je možné precítiť v Josefove, v bývalej židovskej štvrti, ktorej vznik sa datuje do 13. storočia a je spojená s celým radom mestských židovských legiend.

Južným smerom od Starého Mesta sa nachádza Vyšehrad, pôvodné sídlo českých panovníkov, ktoré je dnes predovšetkým oddychovým miestom pre všetkých Pražanov. Tí vyhľadávajú aj iné miesta na odpočinok ako napríklad Petřínské sadyRiegrové a Havlíčkové sady na Vinohradoch, kde sa aj v súčasnosti v bývalej kráľovskej vinici podľa starej kráľovskej tradície vyrába víno.

Pôvod názvu Praha

Samotný názov Praha vyvoláva najviac diskusií, ktoré zrejme nebudú nikdy uzavreté. Rôzne hypotézy sú obvykle zdôvodňované jazykovednými konštrukciami alebo archeologickými nálezmi.

Názov sa bežne odvodzuje od slova prah. Podľa tejto najuznávanejšej teórie je Praha pomenovaná po riečnom prahu, tzn. brode, ktorý sa nachádzal niekde pod dnešným Karlovým mostom. Cez tento brod prechádzali ľudia cez rieku. Pretože sa mesto začalo rozrastať práve nad týmto brodom, teda prahom v rieke, bolo nazvané Praha. Dnešní urbanisti sa rovnako domnievajú, že najdôležitejšie a súčasne najviac charakteristické pre vznik Prahy boli práve riečne brody, na rozdiel od riečnych brehov či činností uskutočňovaných v okolí rieky.

Podľa iných vysvetlení býva pomenovanie spojované tiež jednak s pražením (opracovaním ohňom) či už obilia, kovov alebo lesa, a jednak s vyprahlým návrším, ostrohom nad brodom, na ktorom bol postavený Pražský hrad, teda na takzvanej pražje, čo je označenie pre slnkom vyprahlé miesto či označenie pre takú pôdu samotnú.

Povesť o založení Prahy názov vysvetľuje tým, že kňažná Libuša nechala založiť mesto tam, kde osadník uprostred lesa vytesával prah ku svojmu zrubu.

Zopár historických faktov

 • Po roku 870 založený Pražský hrad
 • Po roku 926 postavená rotunda sv. Víta na Pražskom hrade
 • 10. storočí založenie hradu Vyšehrad na protiľahlom brehu Vltavy
 • 965 svedectvo kupca Ibrahima Ibn Jakuba týkajúce sa Prahy
 • 973 založené pražské biskupstvo
 • 1085 Praha sa stáva kráľovským mestom, sídlom prvého českého kráľa Vratislava I.
 • 1172 dokončená stavba románskeho Juditinho mosta, druhého kamenného mosta v strednej Európe
 • Po roku 1230 vznik Starého Mesta
 • 1257 založená Malá Strana pod južným okrajom Pražského hradu
 • 1310 - 1346 českým kráľom sa stáva Ján Luxemburský
 • Okolo roku 1320 založenie Hradčan
 • roku 1338 založená Staromestská radnica
 • roku 1344 pražské biskupstvo bolo povýšené na arcibiskupstvo a bola zahájená stavba katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dokončená v roku 1929
 • 1346-1378 vláda Karla IV. neskôr známeho pod prezývkou Otec vlasti. Praha sa stáva hlavným mestom Českého kráľovstva a ríše rímskej
 • v roku1348 založené Nové Mesto a Karlova univerzita, prvá v strednej Európe
 • v rokoch 1419 – 1437 pokusy Čechov o reformu cirkvi vyvolali represie zo strany pápeža a cisára Žigmunda. Najskôr bol upálený hlavný nositeľ reformných myšlienok majster Jan Hus, potom vyslaná krížová výprava, aby pred cestou do Svätej zeme v dnešnom Izraeli vyriešila miestnu vzburu. Na miesto určenia do boja proti muslimom nikdy nedorazila. Bola rozprášená už v Čechách roku 1420 spojenými vojskami Pražanov a Jana Žižky z Trocnova. Križiacke nájazdy proti českým kacírom prebehli celkom štyri a neboli úspešné.
 • 1526 na český trón nastupuje habsburská dynastia
 • 1583 – 1611 českým kráľom sa stáva Rudolf II. Praha je sídlom cisára a centrom spoločenského a kultúrneho života.
 • 1618 – 1620 porazené české stavovské povstanie proti Habsburgovcom, prichádza úpadok českého jazyka a národného povedomia, na menovej reforme a konfiškáciách nekatolíkov participuje nemecky hovoriaca židovská menšina, pražské Židovské mesto prosperuje
 • 1784  štyri doposiaľ samostatné pražské mestá Hradčany, Malá Strana, Staré Mesto a Nové Mesto sa spájajú v jeden celok
 • 1784 – 1848 obrodenie českého národa, počiatky priemyselnej revolúcie a českého priemyslu
 • 1883 definitívne otvorené české Národné divadlo
 • 1918 vyhlásené samostatné Československo s hlavným mestom Prahou
 • 1945 Pražské povstanie, oslobodenie Prahy červenou armádou za veľkej účasti Pražanov
 • 1948 koncom februára nastupuje KSČ k moci
 • 1968 pokus o reformu tzv. "socializmus s ľudskou tvárou - Pražská jar" 21. augusta 1968 ukončené intervenciou piatich štátov socialistickej Varšavskej zmluvy
 • 1989 Nežná revolúcia 17. novembra
 • 1992 historické jadro Prahy bolo zapísané na listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO

Stručný zoznam najvýznamnejších pamiatok chránených UNESCO

Pražský Hrad a Hradčany

 • Hradčanské námestie
 • Loretánske námestie
 • Nový Svet
 • Radnické schody
 • Staré zámocké schody
 • Zámocké schody
 • Arcibiskupský palác
 • Martinický palác
 • Kostol Narodenia Pána
 • Prašný most
 • Černínský palác
 • Hrzánský palác
 • Hradčanská radnica
 • Schwarzenberský palác
 • Šternberský palác
 • Salmovský palác
 • Toskánský palác
 • Mariánsky stĺp
 • Kláštor kapucínov
 • Kláštor bosých Karmelitániek
 • Kostol sv. Jana Nepomuckého
 • Richterova vila
 • Pražský hrad
 • katedrála sv. Víta
 • Kráľovský palác so slavnostným Vladislavským sálom
 • bazilika sv. Jiří
 • Zlatá ulička, veža Daliborka
 • letohrádok kráľovnej Anny
 • Rožmberský palác
 • Jazdiareň Pražského hradu
 • Jelenia priekopa
 • Oranžéria
 • Kráľovská záhrada
 • Spievajúca fontána

Malá Strana

Významné ulice a verejné priestranstvo

 • Karmelitská ulica
 • Mostecká ulica
 • Nerudova ulica
 • Sněmovní ulica
 • Valdštejnská ulica
 • Kampa
 • Klárov
 • Kráľovská cesta
 • Malostranské námestie
 • Maltézské námestie
 • Staré zámocké schody
 • Valdštejnské námestie
 • Velkopřevorské námestie
 • Vojanovy sady
 • Zámecké schody

Významné stavby:

 • kostol sv. Mikuláša na Malostranskom nám.
 • kostol sv. Josefa v Josefské ul.
 • kostol p. Marie pod řetězem v Lázeňské ul.
 • kostol p. Marie Vítězné v Karmelitské ul.
 • kostol sv. Tomáše v Letenské ul.
 • kostol sv. Jana Krstiteľa Na prádle
 • Buquoyský palác, Velkopřevorské náměstí 2
 • Fürstenberský palác, Valdštejnská 8
 • Kaiserštejnský palác, Malostranské námestie 23
 • Kolovratský palác, Valdštejnská 10
 • Kounický palác, Mostecká 15
 • Ledebourský palác, Valdštejnské námestie 3
 • Lichtenštejnský palác (Kampa), U Sovových mlýnů 4
 • Lichtenštejnský palác, Malostranské námestie 13
 • Morzinský palác, Nerudova 5
 • Nostický palác, Maltézské náměstí 1
 • Palác pánů z Hradce, Zámecké schody 1
 • Palác Smiřických, Malostranské náměstí 18
 • Pálffyho palác, Valdštejnská 14
 • Rohanský palác, Karmelitská 8
 • Schönbornský palác, Tržiště 15
 • Šternberský palác, Malostranské námestie 19
 • Thunovský palác, Thunovská 14
 • Valdštejnský palác, Valdštejnské námestie 4
 • Velkopřevorský palác, Velkopřevorské námestie 4
 • Vrtbovský palác, Karmelitská 25
 • Hladová zeď
 • Petřínská rozhľadňa
 • Karlov most 

Staré Mesto

Celé Staré Mesto je pamiatkovou rezerváciou, teda spomeňme len tie naozaj najzaujímavejšie:

 • Staromestské námestie
 • Staromestská radnica s unikátnym orlojom
 • Kostol Matky Božej pred Týnem (Týnský chrám)
 • Palác Kinských
 • Dom U Kamenného zvonu
 • Dom U Minuty
 • Stavovské divadlo v Prahe
 • Karolinum
 • Dom U Černé Matky Božej
 • Obecný dom
 • Námestie Republiky
 • Prašná brána
 • Klementinum - sídlo národnej knižnice
 • Rudolfinum - domovská scéna Českej filharmónie
 • Staromestská mostecká veža
 • Umeleckopriemyslové múzeum v Prahe
 • Havelská tržnica
 • Dom U Zlatého prstenu – Galérie hlavného mesta Prahy
 • Betlehémska kaplnka
 • Topičův dům
 • Rotunda sv. Kříže 

Josefov (Židovské Mesto)

 • činžovné domy historickej a architektonickej hodnoty -  "U dvou Malorusek", alebo dom obchodnického spolku Merkur 
 • Socha Mojžiša
 • Židovský cintorín
 • Staronová synagóga                 
 • Maiselova synagóga                 
 • Pinkasova synagóga
 • Klausová synagóga
 • Klausová synagóga
 • Synagóga Španielská, Stará škola, Templ
 • Vysoká synagóga
 • Mešťanský dom U Reduty
 • Umeleckopriemyslové múzeum

Nové Mesto 

Významné ulice a verejné priestranstvo:

 • Václavské námestie
 • Slovanský ostrov  
 • Vojtěšská štvrť
 • Jindřišská ul.
 • námestie Republiky
 • ulica Na Florenci
 • Výtoň
 • Karlov
 • Albertov
 • Karlovo námestie

Významné stavby:            

 • Národné divadlo
 • Národné múzeum
 • Emauzský kláštor                 
 • Novomestská radnica
 • Tančící dům

Vyšehrad

Okrem samotnej vyšehradskej pevnosti spomenieme aj ďalšie zaujímavé objekty:

 • bazilika svätého Petra a Pavla
 • kaplnka Panny Marie Šancovské
 • kaplnka svätej Ludmily
 • kostol Stětí sv. Jana Krstiteľa
 • rotunda svätého Martina
 • Vyšehradský cintorín
 • Nový dekanát
 • Nové proboštství
 • Staré purkrabství
 • Starý dekanát
 • Staré proboštství
 • kubistické domy pod Vyšehradom

 

Štítky

Kultúrna pamiatkaHrady a zámkyPrahaUNESCO