headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Užitočné /  Možnosti štúdia ekonómie v Brne

Možnosti štúdia ekonómie v Brne

Užitočné Maroš Gašparík 02.11.2015 19:03
Škola, Univerzita, Brno, Štúdium, Ekonómia

Brno je mladé mesto plné študentov, z ktorých sa mnohí venujú práve štúdiu ekonómie či ekonomický

Ak vás láka štúdium ekonomických odborov na vysokej škole, Brno má pre vás nachystaných mnoho možností. V tomto študentskom meste s dobrou dostupnosťou z väčšiny oblastí Slovenska sa nachádza viacero vysokých škôl, ktoré poskytujú aj možnosti študovať ekonomické vedy či rôzne iné varianty ekonomických štúdií. Ekonómiu sa dá v Brne študovať na troch fakultách: Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity, Provozně ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity a na Fakulte podnikatelskej Vysokého učení technického.

Masarykova univerzita

Najznámejšou univerzitou v Brne je Masarykova univerzita, ktorej Ekonomicko-správní fakulta bude prvou voľbou mnohých uchádzačov. Prijímacie skúšky na túto fakultu, ako aj na mnohé iné fakulty Masarykovej univerzity sa konajú formou tzv. TSP – Test študijných predpokladov, čo je test, ktorý preveruje rôzne aspekty, ako napríklad logické či analytické myslenie študentov, verbálne schopnosti, ale aj všeobecný prehľad. Masarykova univerzita, ako aj iné vzdelávacie inštitúcie poskytujú rôzne prípravné kurzy, ktoré vás v prípade záujmu na tieto testy pripravia – pomôžu Vám pochopiť logiku najčastejšie sa vyskytujúcich otázok, načrtnú Vám spôsob, akým sa nad otázkami zamýšľať.

Na Ekonomicko – správnej fakulte Masarykovej univerzity je možné študovať nasledujúce študijné programy a obory:

Študijný program Študijný odbor
Ekonomické teorie Ekonomie
Ekonomika a management Podniková ekonomika a management
Finance a učetnictví Finance
  Finance a právo
Hospodářská politika a správa Hospodářská politika
  Regionální rozvoj a správa
  Regionální rozvoj a cestovní ruch
  Veřejná ekonomika a správa
  Evropská hospodářská, správní a kulturní studia
Systémové inžerýrství a informatika Podniková informatika

 

Viac informácií o týchto bakalárskych, ako aj magisterských študijných odboroch nájdete na stránkach fakulty.

Mendelova univerzita

Mendelova univerzita svojim študentom takisto ponúka možnosti štúdia ekonomických odborov na Provozně ekonomickej fakulte, ktorá sa nachádza v spoločnom kampuse so všetkými ostatnými fakultami tejto univerzity. Prijímacie testy na túto fakultu sa vykonávajú formou dvoch testov – z matematiky a anglického jazyka. Škola ponúka publikáciu s príkladmi podobnými ako sa vyskytujú v prijímacích testoch, vďaka čomu sa aj na tieto testy môžete dopredu pripraviť.

Študijné programy a odbory Provozně ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity nájdete v tabuľke nižšie.

Študijný program Študijný odbor
Ekonomika a management Management cestovního ruchu
  Manažersko-ekomomický
  Mamagement obchodní činnosti
  Sociálně ekonomický
  Ekonomika zemědelství a potravinářství
Hospodářská politika a správa Finance
  Veřejná správa
Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika
Inženýrská informatika Automatizace řízení a informatika

 

Posledný menovaný študijný odbor už síce nie je ekonomický, no rozhodli sme sa ho pre úplnosť takisto uviesť. Viac informácií o týchto odboroch, spolu so všetkými ostatnými informáciami súvisiacimi so štúdiom na Provozně ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity nájdete na stránkach fakulty.

Vysoké učení technické

Aj keď je VUT skôr škola s technickým zameraním, aj tu sa dajú študovať ekonomické odbory. Prijímacia skúška sa skladá  z dvoch testov – z testu študijných predpokladov a testu z anglického jazyka. Vysoké učení technické má pre uchádzačov o štúdium takisto nachystané prípravné kurzy, vďaka ktorým sa môžete na prijímacie skúšky pripraviť.

Študijné programy a odbory Podnikateľskej fakulty VUT nájdete v tabuľke nižšie.

Študijný program Študijný odbor
Ekonomika a management Učetnictví a daně
  Ekonomika podniku
  Ekonomika a procesní management
Systémové inžerýrství a informatika Manažerská informatika
Kvantitativní metody v ekonomice Matematické modely v ekonomice

Viacej informácií o týchto bakalárskych, ako aj magisterských odboroch nájdete na stránkach fakulty.

Nadväzujúce odbory

Keď úspešne dokončíte bakalárske štúdium, je vysoko pravdepodobné, že budete chcieť pokračovať v štúdiu na nadväzujúcom stupni štúdia. Tieto vysoké školy umožňujú študentom s dobrými študijnými výsledkami dostať sa na nadväzujúci odbor súvisiaci s odborom študovaným v bakalárskom stupni štúdia bez prijímacích skúšok. Podmienkou väčšinou býva dobrý študijný priemer, ktorý sa v jednotlivých fakultách líši. Ak túto podmienku nesplníte, či chcete študovať iný odbor, prípadne prestúpiť na inú vysokú školu, budete musieť  absolvovať prijímacie skúšky. Narozdiel od bakalárskych odborov, kde boli prijímacie skúšky väčšinou relatívne všeobecné, u magisterských odborov sú skúšky väčšinou odborové, teda týkajú sa predmetu štúdia. Keď však úspešne zložíte štátne záverečné skúšky, nemali by vám prijímacie testy robiť problém, keďže väčšinou je obsah týchto dvoch skúšok podobný.

Zhrnutie

Brno ponúka záujemcom o štúdium ekonómie širokú škálu možností, medzi ktorými nie je jednoduché vybrať. Každá škola a každá fakulta so sebou prináša množstvo výhod a nevýhod, ktoré musíte pri výbere tej vašej zvážiť. Ak chcete študovať v Brne, odporúčame vám podať si prihlášky na viaceré, prípadne všetky z fakúlt spomínaných v tomto článku, čím maximalizujete svoje šance dostať sa do tohto pekného mesta plného študentov a mladých ľudí. Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so štúdiom ekonómie na týchto fakultách, neváhajte sa spýtať v komentároch k tomuto článku. Radi na vaše otázky odpovieme.

Štítky

ŠkolaUniverzitaBrnoŠtúdiumEkonómia