headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Užitočné /  Kde študovať informatiku v Česku

Kde študovať informatiku v Česku

Užitočné Maroš Gašparík 10.11.2015 20:22, aktualizované 04.12.2015 20:09
Brno, Praha, Škola, Vysoká škola, Informatika, Informačné technológie, Študenti, Štúdium

Štúdium informatiky je veľmi zaujímavé a perspektívne, vďaka čomu sa mu venuje mnoho mladých ľudí. Česko ponúka na svojich školách veľa kvalitných inform

Informatika je odborom, ktorého štúdium láka veľké množstvo mladých ľudí. Niektorí ju chcú študovať preto, lebo ich baví práca s počítačmi, iní hľadajú perspektívnu oblasť, ktorou informatika nepochybne je. Práce je v oblasti informatiky a informačných technológií stále dosť a platové podmienky sú veľmi zaujímavé aj pri vstupných pozíciách. Česká republika je domovom mnohých zaujímavých vysokých škôl a univerzít, na ktorých môžete informatiku študovať.

Praha

Ako inak, so zoznamom informatických fakúlt vysokých škôl začneme v hlavnom meste Českej republiky. V Prahe nájdete informatické odbory aj na známej Karlovej Univerzite, konkrétne na Matematicko-fyzikálnej fakulte. Jedná sa o odbory všeobecná informatika, programovanie a softvérové systémy a Softvérové a dátové inžinierstvo. Viac informácií o Karlovej univerzite nájdete na oficiálnej stránke školy.

Ďalej tu nájdete ČVUT, teda České Vysoké Učení Technické, na ktorom sa nachádza Fakulta informačných technológií. Môžete tu študovať odbory ako Teoretická informatika, Počítačové inžinierstvo, Softwarové inžinierstvo, Informačné technológie, Web a multimédiá či Informačné systémy a management. Informatické odbory môžete študovať aj na Fakulte elektrotechnickej ČVUT, kde sa informatika často prekrýva s inými technickými odbormi. Viac informácií o ČVUT nájdete na oficiálnej stránke školy.

Informatické odbory nájdete aj na VŠE – Vysokej škole ekonomickej. Tu sú samozrejme odbory previazané s ekonomickými vedami, pričom tu môžete študovať Informatiku, Podnikové informačné systémy či Multimédiá v podnikovej praxi. Viac informácií o informatických či iných odboroch na VŠE nájdete na oficiálnej stránke školy.

Brno

Ako sme už písali v článku o ekonomických odboroch, ktoré môžete študovať v Brne, toto mesto je plné študentov a iných mladých ľudí. Možnosti štúdia informatiky sú skvelé. Nájdete tu hneď dve vysoké školy s dedikovanou fakultou určenou pre štúdium informatických odborov.

Masarykova univerzita ponúka na svojej Fakulte informatiky veľké množstvo rôznych odborov, z ktorých si môžete vyberať. Nájdete tu odbory ako Aplikovaná informatika, Matematická informatika, Paralelné a distribuované systémy, Počítačové systémy a spracovanie dát, Počítačové siete a komunikácia, Počítačová grafika a spracovanie obrazu, Programovateľné technické štruktúry, Umelá inteligencia a spracovanie prirodzeného jazyka, Bioinformatika, Informatika vo verejnej správe a Sociálna informatika. Je toho naozaj veľa, takže vám v prípade záujmu odporúčame navštíviť oficiálnu stránku školy či fakulty a nájsť si viac informácií.

VUT, teda Vysoké Učení Technické, ponúka na svojej Fakulte Informačných technológií iba jeden bakalársky študijný odbor s názvom Informačné technológie. Tento odbor je určený pre všetkých záujemcov o štúdium informačných technológií, ktorí sa následne môžu uplatniť ako projektanti, konštruktéri, programátori, údržbári, programátori, atď. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke fakulty.

Ďalšie mestá v Českej republike

Aj keď sú vyššie spomenuté mestá, Praha a Brno, medzi študentami najvyhľadávanejšie, kvalitné vysoké školy ponúkajúce možnosť štúdia informatiky nájdete aj v ďalších českých mestách. V blízkom Zlíne sa na Univerzity Tomáša Baťu nachádza Fakulta aplikovanej informatiky, kde môžete študovať viaceré informatické odbory. Na UTB môžete študovať Informačné a riadiace technológie, Bezpečnostné technológie, systémy a management či Informačné technológie v administratíve.

Olomouc takisto ponúka možnosť študovať informatické odbory na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého. Medzi vyučované odbory patrí Geoinformatika a geografia, Aplikovaná informatika a Informatika.

Ostrave nájdete informatické odbory jednak na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity, no aj na Fakulte elektrotechniky a informatiky VŠB-TU (Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava). Na prvej menovanej katedre môžete študovať odbory ako Kartografia a geoinformatika, Informatika, Aplikovaná informatika či Informatika a výpočtová technika - aplikovaná informatika, zatiaľ čo na VŠB-TU nájdete tieto odbory: Informatika a výpočtová technika, Mobilné technológie, Telekomunikačná technika a Výpočtová matematika.

Pardubiciach môžete študovať informatiku na Fakulte elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Medzi vyučované odbory patria Informačné technológie, Riadenie procesov a Komunikačná a mikroprocesorová technika.

Štítky

BrnoPrahaŠkolaVysoká školaInformatikaInformačné technológieŠtudentiŠtúdium