headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Cudzinecká polícia v Brne

Cudzinecká polícia v Brne

Život v ČR Maroš Gašparík 28.11.2015 20:51
Prechodný pobyt, Brno, Cudzinecká polícia

Ak bývate v Brne a chcete príslušným úradom oznámiť prechodný pobyt, v tomto článku nájdete informácie o tom, ako to urobiť.

Väčšina Slovákov sa pri svojom pôsobení v Čechách stretne s otázkou prechodného pobytu. Kam ísť požiadať o prechodný pobyt? Aké dokumenty si pripraviť? Pomôžeme Vám s týmito častými otázkami!

Slováci majú možnosť požiadať o prechodný pobyt na území Českej republiky v prípade, že v Čechách plánujú stráviť obdobie dlhšie ako tri mesiace. Majú tak možnosť učiniť na príslušnom úrade cudzineckej polície. Sami vidíte, že je tu skloňované slovo „možnosť“. Je ponechané na individuálnej vôli občana, či o prechodný pobyt v krajiny požiada, alebo nie. Nevzniká teda povinnosť o prechodný pobyt žiadať, zároveň nevzniká nárok na prechodný pobyt.

V prípade, že sa chcete získať prechodný je heslom aktuálnosť a pripravenosť! Pri návšteve cudzineckej polície si pripravte príslušné dokumenty v aktuálnej verzii, zamedzíte tak zbytočným stresom a dlhému čakaniu. Tieto dokumenty je potrebné predkladať v originále, poprípade ako úradne overenú kópii, pričom dokumenty nemôžu byť staršie ako 180 dní – samozrejme s výnimkou dokladov totožnosti.

Na ktoré doklady nesmiete zabudnúť?

Doklad totožnosti by mal byť samozrejmosťou, avšak radšej pripomíname – pri žiadosti o prechodný pobyt musíte predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz) a doklad o poistení (európsku kartičku poistenca). Taktiež si nezabudnite pripraviť doklad potvrdzujúci účel pobytudoklad o ubytovaní na území Českej republiky. Pod účelom je možné predstaviť si zamestnanie, podnikanie, či štúdium. V prípade dokladu o ubytovaní sa jedná o nájomnú zmluvu, či zmluvu o podnájme. Je veľmi dôležité, aby táto zmluva bola uzavretá s majiteľom bytu. V prípade spolupráce s realitnou kanceláriou, bude potrebné dokladovať vzťah realitnej kancelárií k majiteľovi prenajímaného bytu prostredníctvom mandátnej zmluvy. Nezabudnite taktiež na fotografiu s rozmermi 35 mm x 45 mm.

V neposlednej rade je potrebné vyplniť žiadosť o prechodný pobyt, ktorú nájdete v elektronickej podobe na stránkach Ministerstva vnútra Českej republiky.

Vaša žiadosť musí byť spracovaná do 30tich dní od jej podania. V prípade, že bude Vašej žiadosti vyhovené (opäť pripomíname, že na prechodný pobyt neexistuje nárok, v zákone je definovaná možnosť požiadať) bude Vám pridelené nové rodné číslo, ktoré slúži na účely evidencie. Toto číslo je Vám zároveň zapísané do preukazu povoľujúceho prechodný pobyt. Obdržíte taktiež samostatný doklad o pridelení nového rodného čísla. Tento Vám odporúčame odložiť. V budúcnosti by mohol byť potrebný pri iných žiadostiach.

Po obdržaní povolenia na prechodný pobyt je opäť potrebné riadiť sa heslom aktuálnosť. Platnosť tohto povolenia je viazaná na platnosť dokladu totožnosti. Po vypršaní platnosti hlavného dokladu totožnosti, je potrebné opätovne požiadať o prechodný pobyt na území Českej republiky.

Kde presne Vašu žiadosť podáte?

V Brne sa cudzinecká polícia nachádza na ulici Hněvkovského 65, pričom a úradné hodiny tohto pracoviska sú v pondelok a stredu od 8:00 do 17:00.

Ďalšie informácie o cudzineckej polícií a o žiadosti o prechodný pobyt nájdete v našom staršom článku o cudzineckej polícií v ČR.

Štítky

Prechodný pobytBrnoCudzinecká polícia