headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Počet Slovákov študujúcich v Česku klesá

Počet Slovákov študujúcich v Česku klesá

Život v ČR Milan Lajčin 28.01.2016 08:00
Brno, Praha, Študenti, Štúdium, Škola

Možno to znie ako nonsens, ale je to naozaj tak. Slovenských študentov študujúcich v ČR v posledných rokoch ubudlo.

Tieto slová vám potvrdíme v ďalšej časti textu. Ešte pred tým sa však pozrieme na to, aký osoh to má pre obe zúčastnené strany. Verejnosťou sa šíri večná diskusia, prečo vlastne slovenskí študenti odchádzajú zo Slovenska, prečo sa presadzujú na vysokých školách, prípadne prečo sú obsadzovaní na pracovné miesta v ČR.

I keď sa väčšina ľudí ohliada na skutočnosť, že štúdium v ČR je pre zahraničných študentov úplne zadarmo a štát tak prichádza o množstvo finančných prostriedkov. Štúdia realizovaná na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity ukázala, že opak je pravdou. Štát vynaloží na štúdium, ubytovacie, či stravovacie štipendium jedného študenta od 67-tisíc do 79-tisíc Kč. Na druhej strane, pracujúci študent prinesie do českej pokladnice až 220-tisíc ročne. Ale tiež študent, ktorý nepracuje a príliš neutráca, prinesie štátu 81-tisíc ročne. Podľa Hospodárskych novín prinesú slovenskí študenti českej ekonomike 650 miliónov korún ročne. Približne takúto sumu zaplatia len na daniach, pokiaľ si privyrábajú, prípadne utrácajú za jedlo, ubytovanie, či stravu.

Pre porovnanie, podľa aktuality.sk vynaloží slovenský štát na jedného študenta VŠ zhruba 1984 eur (cca 53-tisíc Kč). Čo je takmer o 15-tisíc Kč menej ako pri najlacnejšom študentovi u našich západných susedov. Problémom je, že absolventi slovenských vysokých škôl odchádzajú za prácou do zahraničia, veľmi často práve do ČR. Slovenský štát tak prichádza o nemalé finančné prostriedky. Aj preto sa vláda rozhodla podporiť grantový program Návrat domov, ktorý je realizovaný od roku 2015 do roku 2018. Podstatou celého štipendijného programu je podporiť ľudí, ktorí majú záujem o návrat do Slovenskej republiky. Sumu 10-tisíc eur môžete získať v prípade, že:

1. ste vyštudovali prestížnu univerzitu,

2. máte menej ako 30 rokov,

3. nikdy ste na Slovensku nepodnikali,

4. v posledných troch rokoch ste na Slovensku nepracovali.

Slováci, ktorí pracujú v zahraničí na vedúcej pozícii aspoň 10 rokov, sú motivovaný získaním sumy vo výške až 50-tisíc eur.

Počet slovenských študentov v Českej republike

Konečne sa vrátime k podstate celej veci. V roku 2009 prekročil počet slovenských študentov v ČR hranicu 20-tisíc. V roku 2011 sme zaznamenali historické maximum s hodnotou 24 558, no od tohto obdobia došlo k miernemu poklesu. Podľa viacerých odborníkov je to spôsobené vývojom populačnej krivky v poslednom období.

 

Zdroj: aktuality.sk

Najviac žiadané mestá sú nepochybne Brno, Praha a Olomouc. Masarykova Univerzita v Brne eviduje mierne pod 6-tisíc slovenských študentov, kým Karlova Univerzita v Praha cca 3300 slovenských študentov. Záujem však nie je len zo Slovenska. Ruskí študenti sa pohybujú na úrovni 5-tisíc a v tejto krajine sú druhými najpočetnejšími.

Podľa spoločnosti SCIO sa hlási na vysoké školy v ČR približne 13-tisíc slovenských študentov ročne. Priemerne z nich uspeje asi polovica. A prečo sa vlastne rozhodli pre zahraničie? Až 83 % uvádza, že za ich rozhodnutím stojí kvalita štúdia.

Čo poviete, je štúdium v ČR naozaj kvalitnejšie?

Štítky

BrnoPrahaŠtudentiŠtúdiumŠkola