headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Užitočné /  Automatická pokuta za neplatnú STK

Automatická pokuta za neplatnú STK

Užitočné apple 27.02.2016 10:17
Doprava, Technická kontrola, Emisná kontrola, Slovensko, STK

Už len pár dní bude trvať generálny pardón na Slovensku pre uloženie pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole.

Od 1. marca 2016 bude štát vyhľadávať vozidlá s neplatnou technickou a emisnou kontrolou a ich majiteľom automaticky posielať pokuty.

Čo to znamená, že štát bude automaticky vyhľadávať všetky vozidlá a ich technické a emisné kontroly?

Štát vedie elektronickú evidenciu vozidiel vrátane dátumov poslednej technickej a emisnej kontroly. Systém vie určiť, kedy sa má vozidlo najneskôr podrobiť novej TK a EK. Ak sa tak nestane, systém bude automaticky generovať pokuty, ktoré budú poslané poštou. Pokuta sa udeľuje v tzv. rozkaznom konaní.

Bude možné sa proti udelenej pokute odvolať?

V prípade, že vozidlo bolo podrobené TK alebo EK, ktorá nebola v systéme evidovaná, tak je možné proti pokute podať odvolanie. Včasným podaním odvolania sa rozkaz ruší v celom rozsahu a nebude potrebné pokutu uhradiť. V takomto prípade bude situáciu riešit obvodný úrad v správnom konaní a bude možné udelenú pokutu zrušiť. Ak sa však preukáže, že pokuta bola vegenerovaná oprávnene, bude aktuálna pokuta navýšená o trovy a spojené prerokovanie správneho deliktu vo výške 30 eur.

Aká je výška pokuty za nepotrebenie sa technickej kontrole a emisnej kontrole, ktorú bude od 1. marca rozosielať štát?

Výška pokuty za každú neplatnú kontrolu je 166 eur, čiže spolu 332 eur. Pokiaľ bude pokuta uhradená 2/3 z uloženej pokuty do 15 dní od doručenia, tak sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. V tom prípade by výška pokuty bola 221,3 eur. Pozrite si sadzobník pokút tu.

V akom termíne budu odosielané automatické pokuty za neplatnú technickú alebo emisnú kontrolu?

Pokuty budú generované a posielané priebežne. Podľa zákona vám pokuta môže príst do piatich rokov odo dňa porušenia, takže pokiaľ Vám do piatich rokov pokuta nepríde, tak neskor už prísť môže ale aj tak bude bezpredmetná, pretože sa bude jednať o premlčanú dobu.

Čo znamená generálny pardón vyhlasený ministersvom dopravy pre majiteľou vozidiel?

Pokiaľ vozidlo nebolo podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole do 1.1.2016 štát nebude v mesiacoch január a február 2016 generovať a posielať automatické pokuty. Je to dostatočná doba na to, aby prevadzkovátelia vozdiel vozidlo odhlásili alebo vykonali technickú kontrolu. Generálny pardón sa nevzťahuje na uloženú pokutu od policajnej hliadky, ktorá môže byť v priestupkovom konaní až do výšky 100 eur.

Odkaz na stránku ministerstva dopravy tu>>.

Ako si môžem overiť platnosť TK alebo EK na vozidle prihlásenom na slovenských značkách?

Kliknutím na odkaz sa dostanete na stránku technicej kontroly vozidiel, kde si môžte na základe evidenčného čísla, VIN kódu alebo protokolu overiť platnosť TK.

Kedže systém bude elektornicky, budú fungovať nejaké notifikácie o blížiacom sa konci platnosti technickej a emisnej kontroly?

Áno, prihlásiť sa môže každý držiteľ vozidla, bude k tomu potrebovať aktívne slovenské telefónne číslo a emailovú adresu, kde budú chodiť notifikácie.

Viac podrobností o notifikáciach v dalšom článku.

Štítky

DopravaTechnická kontrolaEmisná kontrolaSlovenskoSTK