headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Práca a podnikanie /  Čo znamená pojem obchodná prirážka, marža a rabat

Čo znamená pojem obchodná prirážka, marža a rabat

Práca a podnikanie Stanislav 15.12.2017 23:44
obchodná prirážka, obchodná marža, rabat

Vysvetlenie ekonomických pojmov obchodná marža, obchodná prirážka a rabat.

Viete čo znamená pojem obchodná prirážka, marža, rabat a aký je v tom rozdiel?

V tomto článku sa dozviete všetko čo tieto ekonomické pojmy znamenajú. 

Pri podnikaní sa pravidelne stretávame s tým, že naši obchodný partneri, obchodníci, si zameňujú základné ekonomické pojmy ako obchodná marža, obchodná prirážka a rabat.

Tento problém z nesprávneho vyjadrovania sa týka percentuálneho (%) vyjadrenia rozdielu medzi nákladmi a výnosmi, pritom záleží na tom, či výpočet sa prevádza zhora alebo zdola a taktiež či sa na to pozeráme z pozície kupujúceho alebo predávajúceho.

Pokiaľ by sa veličiny vyjadrovali v absolútnej hodnote, výsledok by bol rovnaký v EUR pre konkrétny prípad. Pre prípad relatívneho vyjadrenia % dôjdeme k odlišným hodnotám. Stále ale platí pravidlo, že marža je vždy menšia než prirážka.

Obchodná prirážka

Obchodná prirážka (počíta sa zdola) je percentuálne vyjadrenie podielu z nákupnej ceny, ktorý ste si k nákupnej cene „prirazili“ a tým vytvorili predajnú cenu.

Napríklad Makový olej sme nakúpili za cenu 5 EUR a chceli by ste mať na tom 30% prirážku tak výpočet by bol 5 * 1,3 = 6,5 EUR. Výsledná cena je teda 6,5 EUR a obchodná prirážka je teda 30%. Často zameňovaná ako obchodná marža.

Vzorec pre spätné zistenie prirážky predaného tovaru

Prirážka = (predajná cena – nákupná cena) / nákupná cena * 100 (vyjadrené v %)

Príklad:

Pokiaľ nákupná cena Kokosového oleja bola 8 EUR a teraz ho predávame za 10 EUR, tak prirážka bude:

(10 - 8) / 8 * 100 = 25%

Naša obchodná prirážka by v tomto prípade by bola 25%.

Obchodná marža

Obchodná marža – je výnos z predaja (počíta sa zhora)

Marža vyjadruje rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou. Marža nikdy nepresiahne 100%.

Zoberieme si príklad Konopný olej, ktorý sme kúpili za cenu 8 EUR a predávame ho za 10 EUR.

Aby sme si vedeli vypočítať obchodnú maržu postupujeme podľa vzorca:

Marža = (predajná cena – nákupná cena) / predajná cena * 100 (vyjadrené v %)

Príklad

Predajná cena Konopného oleja je 13 EUR, nákupná cena 10 EUR:

(13 – 10) / 13 * 100 = 23%

Naša marža by teda bola 23% pritom obchodná prirážka 30%.

Veľa obchodníkov si pojmy marža a prirážka často zameňuje. Na kalkulačke si cenu 10 EUR vynásobia koeficientom 1,3 (prirážka 30%) a domnievajú sa, že pracujú s maržou.

Rabat

Rabat = zľava

Rabat (zľava, zrážka) je obvykle vyjadrená v %. Jedná sa o zľavu, ktorá je poskytnutá zákazníkovi z predajnej ceny. Rabat v obchode môže znamenat množstevnú zľavu, príležitostnú zľavu, reklamnú zľavu pri uvádzaní produktu na trh, vernostnú zľavu pre stálych zákazníkov.

Rabat býva taktiež často nesprávne zameňovaný s maržou.

Štítky

obchodná prirážkaobchodná maržarabat