headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Užitočné /  Daňový domicil - čo to je a načo je to dobré?

Daňový domicil - čo to je a načo je to dobré?

Užitočné Macka 30.01.2019 18:54
daňový domicil, Daňové priznanie, daňový rezident

Premýšľali ste niekedy nad tým, či je potrebné podávať daňové priznanie pokiaľ celý rok žijete v Česku? Viete, že existuje daňový domicil?

Čo je daňový domicil a kto je daňový rezident?

Daňový domicil určuje príslušnosť daňového poplatníka k zemi, v ktorej má odvádzať dane. V tom štáte je teda daňovým rezidentom.

Daňový rezident (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou) je osoba, ktorá má na danom území trvalý pobyt alebo sa na tomto území zdržiava aspoň 183 dní v roku.

Konflikt daňovej rezidencie

Môžete byť považovaní za daňového rezidenta dvoch štátov v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi. Napríklad: Ak máte trvalý pobyt na Slovensku, ale v Čechách pracujete a dlhodobo sa tu zdržiavate. Vtedy nastáva konflikt daňovej rezidencie. V takomto prípade je potrebné tento konflikt rozriešiť a zistiť, v ktorej krajine je občan daňovým rezidentom na účely jeho daňových povinností. Konflikt daňovej rezidencie sa rieši uplatňením rozhraničovacích kritérií:

 • stály byt - nemusí ísť o váš vlastný byt/rodinný dom, môže byť v prenájme (celý byt, dom alebo aj jedna izba). Podstatné je by bol zariadený a určený na bývanie a prístupný nepretržite v každom čase

 • stredisko životných záujmov - rodina, priatelia, koníčky, vlastníctvo nehnuteľnosti,...

 • miesto, kde sa obvykle zdržiava - uprednostňuje sa ten štát, v ktorom sa zdržiavate častejšie

 • štátne občianstvo

 • vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov

Ako je to s daňovým priznaním na Slovensku?

Občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem. Daňové priznanie ste povinní podať pokiaľ vaše ročné príjmy prekročili sumu 1971,67 €

Otázka nastáva čo vtedy, ak celý rok pracujete v zahraničí a na Slovensku nemáte žiadny príjem. V odpovedi na túto otázku si finančná správa odporuje. Na ich oficiálnej stránke je totiž napísané: "To, že príjem zo zamestnania v zahraničí podľa zmluvy zdaňuje štát, kde sa závislá činnosť vykonáva, nezakladá dôvod, že tento príjem rezident SR nemusí priznať v daňovom priznaní podanom v SR. Rezident SR má povinnosť uviesť tento príjem (aj napriek tomu, že bol zdanený v zahraničí) v daňovom priznaní podanom v SR. Na zabránenie dvojitého zdanenia tohto príjmu sa uplatní buď metóda vyňatia príjmov alebo metóda zápočtu dane, a to podľa toho, akú metódu stanovuje príslušná zmluva (v prípade jej existencie)." 

Keď som kontaktovala mailom finančnú správu, odpísali mi toto: "Na účely posúdenia daňových povinností na území Slovenskej republiky (napr. podania daňového priznania) si daňovník posudzuje svoju daňovú rezidenciu osobne (bez rozhodovania správcu dane), pričom je povinný preukazovať skutočnosti súvisiace s určením statusu rezidencie správcovi dane len v prípade, ak ho správca dane na to vyzve v priebehu daňového konania. Spôsob a forma preukazovania skutočností určujúcich daňovú rezidenciu nie je ani zákonom o dani z príjmov ani zmluvou explicitne vymedzená, je na daňovníkovi, aby dostatočným a uspokojivým spôsobom preukázal štát, v ktorom je na daňové účely považovaný za rezidenta."

Ako to teda vyriešiť?

Pokiaľ chcete mať istotu a pokoj od slovenských úradov, vybavte si potvrdenie o daňovom domicile. To znamená, že na slovenský daňový úrad vydokladujete, že ste daňovým rezidentom Českej republiky. Z toho následne vyplýva, že na Slovensku už daňové priznanie nemusíte podávať. 

Kde a ako vybavím daňový domicil?

Daňový domicil vybavíte na finančnom úrade, na ktorom ste zaregistrovaní. Zaregistroval si vás ten finančný úrad, akú adresu ste uviedli na svojom poslednom daňovom priznaní. Nie je nutné aby to bola adresa, na ktorej bývate. Napríklad ak ste ako svoju adresu uviedli Prahu 8, ale bývate na Prahe 10, po daňový domicil si prídete na finančný úrad na Prahe 8.  

Dostavte sa na príslušný finančný úrad a prineste si so sebou:

 • pracovnú zmluvu

 • nájomnú zmluvu

 • potvrdenie o prechodnom pobyte (pokiaľ ho máte vybavený, vybavenie nie je povinné)

 • občiansky preukaz

 • živnostenský list aj výpis zo živnostenského rejstříku, že vaša živnosť je aktívna (pokiaľ podnikáte)

 • 100 korunový kolok – vezmite si ho so sebou, nie na všetkých úradoch sa dá kúpiť na mieste

 • žiadosť “Potvrzení o daňovém domicilu” – dajú vám ju priamo na finančnom úrade

Každý finančný úrad požaduje iné doklady, preto si pre istotu vezmite so sebou všetko aby vás nnásledne neotočili. Potvrdenie sa vydáva iba za uplynulý rok alebo za dané obdobie. Napríklad ho žiadate za rok 2018 alebo za posledné 4 roky. Potvrdenie vám príde domov, pokiaľ ste neuviedli, že si ho chcete vyzdvihnúť osobne. Na vybavenie majú mesiac, ale zvyčajne chodí do dvoch týždňov.

Pokiaľ si daňový domicil pôjdete vybavovať druhý krát, tak už vám bude stačiť iba vyplnené tlačivo. Všetky doklady na finančáku už majú. 

Užitočné odkazy, kde si môžete prečítať viac

Originál tohto článku nájdete na blogu wanderdays.eu. Rovnako na tejto stránke nájdete aj ďalšie návody pre Slovákov v Prahe, tipy na výlet a články o cestovaní. Neváhajte sa na túto stránku pozrieť :). 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre členov Slovak Portálu.

Pridaj sa k nám!  Prihlásiť sa alebo Vytvor si účet zadarmo

Štítky

daňový domicilDaňové priznaniedaňový rezident