headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Povolenie k trvalému pobytu pre občana SR

Povolenie k trvalému pobytu pre občana SR

Život v ČR Evka 08.12.2014 01:30
Neboli priradené žiadne štítky

Ako občan SR (občan EÚ) môžete o povolenie k trvalému pobytu požiadať z viacerých dôvodov

Ako občan SR (občan EÚ) môžete o povolenie k trvalému pobytu požiadať najmä z týchto dôvodov, a to: po 5 rokoch nepretržitého pobytu na území ČR alebo po 2 rokoch nepretržitého prechodného pobytu v ČR – ako rodinný príslušník iného občana EÚ.

Podmienky pre vydanie povolenia k trvalému pobytu po 5 rokoch nepretržitého pobytu na území ČR

Žiadateľ musí splniť tieto podmienky:

a) 5 rokov nepretržitého prechodného pobytu na území ČR,

b) k žiadosti je potrebné doložiť tieto náležitosti:

    1. cestovný doklad/ doklad totožnosti (predkladá sa originál dokladu),
    2. doklad potvrdzujúci splnenie podmienky 5 rokov nepretržitého prechodného pobytu,
    3. 2 fotografie,
    4. doklad o zabezpečení ubytovania.

    c) nesmú existovať dôvody pre zamietnutie či zastavenie konania o tejto žiadosti.

 

 

Podmienky pre vydanie povolenia k trvalému pobytu po 2 rokoch nepretržitého prechodného pobytu v ČR – ako rodinný príslušník iného občana EÚ

 

Ako občan SR (občan EÚ), ktorý je zároveň rodinným príslušníkom iného občana EÚ, môžete požiadať o povolenie k trvalému pobytu na území ČR po 2 rokoch nepretržitého pobytu na tomto území, pokiaľ ste aspoň 1 rok rodinným príslušníkom občana ČR (občana EÚ).

 

Žiadateľ musí splniť tieto podmienky:

 

a) Musíte byť rodinným príslušníkom občana Európskej únie,

 

Štítky

Neboli priradené žiadne štítky