headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Povolenie k trvalému pobytu Slováka v ČR

Povolenie k trvalému pobytu Slováka v ČR

Život v ČR Evka 15.06.2015 15:49
Dokumenty, Doklady, Trvalý pobyt v ČR

Podmienky pre vydanie povolenia k trvalému pobytu na území ČR.

Ako občan SR (občan EÚ) môžete o povolenie k trvalému pobytu na území ČR požiadať najmä z týchto dôvodov, a to buď po 5 rokoch nepretržitého pobytu na území ČR alebo po 2 rokoch nepretržitého prechodného pobytu v ČR ako rodinný príslušník iného občana EÚ.

Podmienky pre vydanie povolenia k trvalému pobytu po 5 rokoch nepretržitého pobytu na území ČR sú:

a) 5 rokov nepretržitého prechodného pobytu na území ČR,

b) vyplniť formulár (pozri: mvcr.cz) a k nemu doložiť tieto náležitosti:

  • cestovný doklad/ doklad totožnosti (predkladá sa originál dokladu),
  • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky 5 rokov nepretržitého prechodného pobytu,
  • 2 fotografie,
  • doklad o zabezpečení ubytovania.

c) nesmú existovať dôvody pre zamietnutie či zastavenie konania o tejto žiadosti.

Podmienky pre vydanie povolenia k trvalému pobytu po 2 rokoch nepretržitého prechodného pobytu v ČR – ako rodinný príslušník iného občana EÚ 

Ako občan SR (občan EÚ), ktorý je zároveň rodinným príslušníkom iného občana EÚ, môžete požiadať o povolenie k trvalému pobytu na území ČR po 2 rokoch nepretržitého pobytu na tomto území, pokiaľ ste aspoň 1 rok rodinným príslušníkom občana ČR (občana EÚ) a musíte splniť tieto podmienky:

a) Musíte byť rodinným príslušníkom občana Európskej únie,

b) musíte splniť podmienku 2 roky nepretržitého prechodného pobytu na území ČR, pokiaľ ste najmenej 1 rok rodinným príslušníkom štátneho občana ČR, ktorý je na území prihlásený k trvalému pobytu, alebo ste rodinným príslušníkom občana iného členského štátu EÚ, ktorému bolo vydané povolenie k trvalému pobytu na území

K žiadosti musia byť predložené tieto náležitosti:

  • Cestovný doklad / doklad totožnosti (Je nutné predložiť originál cestovného dokladu.)
  • Doklad potvrdzujúci skutočnosť, že ste rodinným príslušníkom občana Európskej únie
  • Doklad potvrdzujúci splnenie podmienky 2 rokov nepretržitého prechodného pobytu
  • 2 fotografie
  • Doklad o zaistení ubytovania
  • Nesmú existovať dôvody pre zamietnutie či zastavenie konania o Vašej žiadosti.      

Pre občanov SR platí výnimka, že písomnosti nemusia byť úradne preložené, ale môžu byť predkladané aj v slovenskom jazyku.

Štítky

DokumentyDokladyTrvalý pobyt v ČR