headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Veľvyslanectvo SR v Prahe

Veľvyslanectvo SR v Prahe

Život v ČR Evka 16.09.2014 11:51, aktualizované 21.12.2016 23:27
Občiansky preukaz, Vodičský preukaz, Cestovný pas , Doklady, Dokumenty, Veľvyslanectvo, Slovenské inštitúcie v ČR

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe ako zastupiteľský úrad sa podieľa na zabezpečovaní úloh v oblasti zahraničnej politiky a vzťahov SR k Českej repub

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe ako zastupiteľský úrad

sa podieľa na zabezpečovaní úloh v oblasti zahraničnej politiky a vzťahov SR k Českej republike

  • zabezpečuje realizáciu zahraničnej politiky SR v oblasti dvojstranných vzťahov ako aj v oblasti zahraničnopolitických, bezpečnostných a ekonomických záujmov SR
  • chráni práva a pôsobí v prospech záujmov SR a jej občanov
  • uskutočňuje systematickú analytickú a koncepčnú činnosť s cieľom predkladať návrhy na konkrétnu realizáciu záujmov SR v krajine pôsobnosti predovšetkým v politickej, bezpečnostnej, ekonomicko-obchodnej, vedecko-technickej i kultúrnej, školskej, zdravotníckej a sociálnej oblasti
  • zabezpečuje styky s orgánmi a predstaviteľmi priakreditovaných krajín
  • zabezpečuje konzulárnu činnosť

Kontakt:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe Pelléova 12, 160 00 Praha 6, Česko Tel.: +420 233113051 Fax: +420 233113054 Mobil: 00420 / 607 646 573 - diplomatická služba ( po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných prípadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia) - in emergency case onlyEmail: emb.prague@mzv.sk 

Úradné hodiny: 

Pondelok: 8:30 - 12:00 

Utorok: 8:30 - 12:00 (13:00 - 15:00 len pre výbery vyhotovených cestovných pasov, občianskych a vodičských preukazov)

Streda: 8:30 - 12:00  

Štvrtok: 8:30 - 12:00 (13:00 - 15:00 len pre objednaných žiadateľov na podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu pre deti do 6 rokov veku – objednanie je možné v pracovné dni v čase od 13.30 do 15.30 na telefónnom čísle 233 113 000)

Piatok: 8:30 - 12:00 


Čo pre vás môže urobiť KONZULÁT

Konzulárne oddelenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí zabezpečujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí i pomoc občanom SR, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi, asistencia pri vybavovaní dedičstva v zahraničí, asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach občanov SR v zahraničí a riešenie problematiky trestnej činnosti občanov SR v zahraničí.

Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justičných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských občanov v zahraničí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpečenia svojej zahraničnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom SR a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

 


Čo konzul môže v prípade občana v núdzi urobiť 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre členov Slovak Portálu.

Pridaj sa k nám!  Prihlásiť sa alebo Vytvor si účet zadarmo

Štítky

Občiansky preukazVodičský preukazCestovný pas DokladyDokumentyVeľvyslanectvoSlovenské inštitúcie v ČR