headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Krajania Slováci v Českej republike

Krajania Slováci v Českej republike

Život v ČR Evka 21.07.2014 14:17, aktualizované 29.04.2015 16:30
Slovenské inštitúcie v ČR

Slovenské spolky, združenia a kluby.

Uvádzame adresy a krátku charakteristiku krajanských spolkov a časopisov

Obec Slovákov v Prahe

Kontakt:
Vocelova 602/3
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 607 85 90 92
E-mail: info@obecslovakovpraha  racz@slovenskekorene.cz
URL: www.obecslovakovpraha.cz  www.slovenskekorene.cz
 

Jánošíkov dukát, o. z.

Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike.

Kontakt:
Dr. Vlastimil Fabišik
Chodská 19/i
612 00 Brno
tel.: 420603445279
e-mail: fabisik@atlas.cz
www.janosikovdukat.cz
 

Klub slovenskej kultúry, Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR

Kontakt:
Dom národnostných menšín
Vocelova 3
130 00 Praha 2
PhDr. Helena Nosková, CSc.
tel.: 603 824 370
e-mail: noskova@usd.cas.cz
Mgr. Zuzana Štancelová
tel.: 227 311 555
e-mail: anazuz.s@volny.cz 
 

Folklórny súbor Šarvanci

Folklórny súbor Šarvanci vznikol v januári 2002. Aktívne pôsobí v Prahe a členmi sú mladí ľudia z celej Českej a Slovenskej Republiky.
Repertoár nie je zameraný na žiaden konkrétny región, spracováva tanečné, hudobné a spevácke tradície z rôznych kútov Slovenska.

Kontakt:
Vinohradská 131/95
120 00 Praha 2
Tel: 00420 / 777 26 00 63
E-mail: info@fssarvanci.cz
URL: http://www.fssarvanci.cz
 

Slovensko-česká spoločnosť

Kontakt:
Petržílkova 2583/15
158 00 Praha 5
Tel.: 00420 / 221 41 98 00
Fax: 00420 / 221 41 98 39
E-mail: slocesp@gmail.com
 

Obec Slovákov v ČR

OS v ČR je dobrovoľné občianske združenie občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry so sídlom v Prahe.

Kontakt:
Bronzová 2024
P.O.Box 38
Pošta 54
155 00 Praha 5
Tel.: 00420/251 614 449
E-mail: korene@slovaci.cz
           vitan@bohem-net.cz
URL:   http://www.slovaci.cz/
 

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe

Kontakt:
V Jirchářích 14/152
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel: 00420 / 222 71 68 64
Fax: 00420 / 235 30 17 40
E-mail: tillinger@ecav.cz
URL:   http://www.ecav.cz/slovenskyzbor/
 

Slovenské folklórne združenie "Limbora"

Kontakt:
Gorazdova 3
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 224 92 13 50
Fax: 00420 / 224 92 06 87
E-mail: limbora@gmail.com
URL:   http://www.limbora.cz/
 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch – zahraničné zastúpenie

Kontakt:
Ing. Klára Badinková
Jilská 450/16
110 00 Praha 1
tel.: 224 946 082, 776 765 477
e-mail: office.cz@slovakia.travel
www.slovakia.travel 
 

Slovensko-český klub

Kontakt:
Vokušová Naďa
Salmovská 11
120 00 Praha 2
tel.: 224 918483
e-mail: klub@czsk.net  dotyky@czsk.net
www.czsk.net/
 

BONA FIDE o.z.

  • Občianske združenie BONA FIDE je nezisková organizácia podporujúca umenie, kultúrnu výmenu a minoritné projekty, vrátane národnostných.
  • Cieľom združenia je vytvárať a produkovať kultúrne projekty z rôznych oblastí umeleckého zamerania (divadlo, rozhlas, multimédia, preklady hlavne slovenského jazyka,  jazyková a literárna osveta, národnostné akcie a programy).

Dalšou náplňou združenia je:

  • podpora umelcov pri naplňovaní a tvorbe týchto aktivít;
  • spolupráca s inými neziskovými organizáciami a kultúrnymi     subjektmi;
  • rozvíjanie interkultúrneho dialógu;
  • usporiadavanie kultúrnych, vzdelávacích, národnostných a iných aktivít pre deti a mládež.
Kontakt:
Mgr. Richard Trsťan, MgA.Viera Kučerová
Východní nám. 9
141 00 Praha 4
tel: 605842191
e-mail: viera.k@centrum.czrichmail@email.cz 
www.bonafideos.cz
 

Spolok "Detvan"

Spolok slovenských študentov a ich priateľov v ČR.

Kontakt:
predseda: Ondrej Dostál
U Démartinky 1
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel.: 776 217 401
e-mail: dostalo@yahoo.comspolok.detvan@seznam.cz
www.detvan.cz
 

Spolok M.R. Štefánika

Kontakt:
Ing. Havaš Jozef, CSc.
Talichova 2038
169 00 Praha 6 - Břevnov
tel.: 233 355 310
e-mail: mrstefanik@centrum.cz
Dr. Vojtech Čelko
tel.: 606 946 634
e-mail: celko@usd.cas.cz 
 

Folklórne združenie "Púčik"

Kontakt:
Dr. Vladimír Fabišík
Chodská 19
612 00 Brno
tel.: +420603445279
e-mail: fabisik@atlas.cz 
www.pucik.cz 
 

Spoločnosť Jána Kollára

Kontakt:
Ing. Vojtech Vecán
Nad Vodovodem 73
100 00 Praha 10
tel.: 274 776 704, 602 303 881
 

Som v Prahe.sk - Slováci žijúci v Prahe

Občianske združenie, ktoré sa venuje budovaniu komunitního života, organizácii kultúrnych a športových akcií a riešeniu každodenných  problémov života Slovákov v Prahe a v ČR.

Kontakt:
Igor Kruták
Františka Křížka 8
170 00 Praha 7
Tel.: +420 777 733 778
email: zdruzenie@somvprahe.s
www.somvprahe.sk
 

Česko-slovenská scéna, Café Teatr Černá Labuť

ČeskoSlovenská scéna funguje od septembra 1999, v súčasnosti uvádza v Prahe 5-10 predstavení mesačne. Prevádzkuje ju produkčná skupina chamber prague, Slovensko-český klub a občianske združenie ČeskoSlovenská scéna.

Jej hlavným cieľom je uvádzať predstavenia, na ktorých spolupracujú českí a slovenskí divadelníci. Českí a slovenskí herci v nich hrajú spolu, každý vo svojom jazyku. Ďalším cieľom scény je privážať do Prahy najkvalitnejsie predstavenia - najmä mladého - slovenského divadla.

ČeskoSlovenská scéna zastrešuje projekt Café Teart Černá labuť a vydáva dvojmesačník Žurnál ČeskoSlovenskej scény.

Umeleckým šéfom ČeskoSlovenskej scény je mladý slovenský režisér a herec žijúci v Prahe, absolvent JAMU v Brne, Peter Serge Butko. Jej "krstnými otcami" boli režiséri Juraj Jakubisko a Jan Antonín Pitínský, čestným prezidentom je Ľubomír Feldek.

Kontakt:
Na Poříčí 25, Praha 1
Iva Benáčková
tel.: 603 890 900
e-mail: benackova@cernalabut.czcernalabut@cernalabut.cz
www.cernalabut.cz 
 

KORENE

Kontakt:
Vydavateľ: Obec Slovákov v ČR
Šéfredaktor: Juraj Rácz
tel: 235 514 542, 607 859 092
e-mail: korene@slovaci.cz 
www.slovak.cz

 

LISTY a ORIEŠOK

Časopis Listy Slovákov a Čechov (ktorí chcú o sebe vedieť), ktoré sa zaoberajú slovenskou a českou kultúrnou a spoločenskou scénou a časopisOriešok pre deti, ktoré radi maľujú a čítajú (určený pre malých Slovákov a Čechov) sú periodiká vydávané Klubom slovenskej kultúry. Ich úlohou je podporovať a informovať o akciách, udalostiach a rôznych podujatiach v náväznosti na rozvoj a podporu slovenských tradícií v Českej republike.

Kontakt:
Klub slovenskej kultúry Vocelova 3 120 00 Praha 2 Česká republika
Šéfredaktor: PhDr. Helena Nosková, CSc.
tel.: 603 824 370
e-mail: noskova@usd.cas.czlisty.ksk@seznam.cz , listy@klubsk.net 
www.klubsk.net 
 

SLOVENSKÉ DOTYKY

Magazín Slovákov v ČR

Kontakt:
Vydavateľ: Slovensko-český klub
Šéfredaktor: Naďa Vokušová
tel.: 224 919 525
e-mail: dotyky@czsk.net , klub@czsk.net
www.czsk.net

 

Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe

Kontakt:
Spálená 6
110 00 Praha 1 Česká republika
Web: trojica.reckokat.czwww.grkatpha.sk
E-mail: trojica@reckokat.cz
 

Slovenská rímskokatolícka farnosť

Jindřišská 973/30
Nové Město
Praha
110 00 Praha 1
Kostel sv. Jindřicha

Kontakt:
p. Ladislav Radvanský
tel.: 224 229 266
mob.:732 571 442
email: praha@fara.sk
web: www.praha.fara.sk
 

Slovenské katolícke centrum v Plzni

Kontakt:
SKC - Slovenské katolícke centrum Borská 10 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
E-mail: s.k.c.plzen@centrum.cz
Pevná linka: +420 377 455 330
P. Mgr. Miroslav Martiš, C.M. Mobil : 731 619 661
 

Slováci v Čechách, o.z.

SLOVÁCI V ČECHÁCH (SKvČ) je organizácia zameraná na široké aktivity Slovákov a ich sympatizantov v ČR.Pretože aktivity, záujmy a činnosti Slovákov sú nesmierne rôznorodé a majú obrovský záber, chceme Vám pripraviť možnosť zorientovať sa v nich, umožniť Vám objektívny pohľad na ich činnosti a zároveň získať priamy kontakt na zodpovedné osoby.

U všetkých jednotlivcov, skupín a združení pochopiteľne akceptujeme ich nezávislosť a nadobudnuté vzťahy a väzby, ktorými pôsobia. Popisom ich začlenenia chceme pomôcť každému jednotlivcovi a subjektu získať maximálne výhody z orientácie v českom a ďalších prostrediach.

Priamym prepojením na ČESKÚ ÚNIU (ČU) naviac zaisťujeme možnosť prepojenia na české vládne i nevládne organizácie a ponúkame prepojenie na ďalšie skupiny a národnostné menšiny v ČR.

Kontakt:
Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha 2 
Tel.: +420 224 498 345-6
Fax: +420 224 498 356
info@slovacivcechach.cz
www.slovacivcechach.cz
 

Slovenský literárny klub

Združenie s cieľom udržiavať a zvyšovať úroveň česko-slovenských vzťahov.

Kontakt:
Salmovská 11
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 267 91 48 58
Fax: 00420 / 224 91 95 25
E-mail: slk@czsk.net
 

Asociácia ETNICA

Kontakt:
Gorazdova 341/3
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 224 92 13 50
Fax: 00420 / 224 92 06 87
E-mail: etnica.info@gmail.com
 

Regionálna Obec Slovákov

Cieľom Obce Slovákov v Českej republike je udržiavanie a pestovanie národného povedomia svojich členov, vytváranie podmienok pre naplňovanie ich kultúrnych a spoločenských potrieb. Hlavným obsahom činnosti ROS HK je pestovanie "slovenskosti" a vzájomnosti Slovákov a Čechov,  ako aj  účasť na verejnom živote v Hradci Králové. Svojou činnosťou chceme naďalej rozvíjať vzťahy s družobným mestom Banská Bystrica. Ciele ROS HK sa realizujú prostredníctvom besied, prednášok, priateľských stretnutí, ako aj ostatnou kultúrnou, osvetovou a verejne prospešnou činnosťou. Postupne by mal byť vytvorený kvalitný informačný servis pre priaznivcov česko-slovenských vzťahov.

Kontakt:
Průběžní 1752
500 09 Hradec Králové, 
Julia Špalková
tel. 495 270 623, +420 606 368 236
www.slovaci-hk.cz

Štítky

Slovenské inštitúcie v ČR