headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Ako si nájsť prácu v Českej republike?

Ako si nájsť prácu v Českej republike?

Život v ČR Evka 08.09.2014 19:53, aktualizované 29.04.2015 16:09
Agentúry, Úrad práce, Práca v ČR, Poradenstvo

Zamestnanie si môžete nájsť cez inzeráty v novinách a úrady práce, ale tiež cez pracovné veľtrhy. Najviac informácií však nájdete na internete.

Hľadáte si prácu v Českej republike? Zamestnanie si môžete nájsť cez inzeráty v novinách a úrady práce, ale tiež cez pracovné veľtrhy a na dňoch otvorených dverí priamo vo firmách. Najviac informácií však nájdete na internete.

Internet

Je jedným z najvyužívanejších a najefektívnejších pomôcok pri hľadaní práce. Môžete si prechádzať teda pracovné portály, ako napríklad: 

Portálov, kde sa ponúka práca, nájdete určite oveľa viac, ale je dobré vyberať si z väčších a prestížnejších. Prácu si na týchto portáloch môžete vyberať podľa odboru, regiónu, názvu firmy alebo kľúčových slov. Hľadanie vám uľahčí takzvaný "agent", ktorý podľa vami zadaných kritérií vám ponuky vyhľadá. Alebo môžete si na portál vložiť svoj životopis a firma si vás vyhľadá sama. Na týchto portáloch získate aj ďalšie cenné informácie, napríklad ako si napísať životopis a motivačný list, ako sa pripraviť na pohovor a iné. 

Personálne agentúry

Ďalšou často využívanou možnosťou je sprostredkovanie práce prostredníctvom personálnej agentúry. Keďže je agentúr veľmi veľa, je vhodné najskôr sa s nimi zoznámiť cez ich webové stránky. Podľa ich zamerania a typu ponúkaných pracovných miest si môžete hneď vybrať tie, ktoré sú pre vás zaujímavé. Niektoré významnejšie personálne agentúry sme vybrali za vás.

Ďalšie informácie získate, keď priamo do personálnej agentúry zavoláte. Pýtajte sa napríklad, na aké odbory sa agentúra zameriava, aké pozície najčastejšie obsadzuje, aký je postup pri hľadaní práce a ako prebieha výberové konanie. Podľa získaných informácií a podľa odpovedí, ktoré od agentúry dostanete, sa sami rozhodnete, s ktorou to "skúsite" a ktorá vám skutočne môže pomôcť prácu nájsť

Noviny

Ďalším vhodným zdrojom, kde prácu hľadať, sú inzeráty v novinách. Najviac ich nájdete v rubrikách ako je práca, zamestnanie, ponuka práce, kariéra napríklad v novinách Mladá Fronta Dnes, Deník, Hospodářské noviny, Právo a i.  

Ďalšia možnosť

Ďalšou možnosťou je priamo osloviť firmu, v ktorej by ste chceli pracovať. Niektoré firmy napomáhajú tejto forme priamo, a to tak, že organizujú dni otvorených dverí. Informujú o ňom na svojich webových stránkach. Pokiaľ sa rozhodnete na takúto akciu ísť, vhodne sa oblečte, vezmite si so sebou životopis, pripravte sa na tak, akoby ste išli na pohovor

Úrady práce 

Práca v ČR sa dá nájsť aj cez portál úradu práce. Zároveň sa dajú využívať služby úradu práce aj Slovákmi. Tí si môžu podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania, kde predložia doklad k overeniu totožnosti, doklad k overeniu štátneho občianstva a miesta trvalého (hláseného) pobytu. Ďalej sa predkladá doklad o ukončení zamestnania, SVČ, doklady o kvalifikácií (maturitné vysvedčenie, výučný list, diplom,  atď.), osoby starajúce sa o deti do 15 rokov naviac dokladajú rodné listy detí, osoby so zdravotným obmedzením lekársky posudok vydaný ošetrujúcim lekárom, osoby so zdravotným postihnutím rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia o uznaní čiastočnej alebo úplnej invalidity alebo rozhodnutie o uznaní osoby zdravotne znevýhodnenej. 

Pokiaľ je uchádzač o zamestnanie zaradený do evidencie uchádzačov, štát za neho hradí zdravotné a sociálne poistenie počas doby vedenia v tejto evidencii.

Štítky

AgentúryÚrad prácePráca v ČRPoradenstvo