headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Partneri

Partnerské stránky


SPOZAHRANIC.COM
Administrátor: Kristián Kusenda (CH)
E-mail: info@spozahranic.com
www.spozahranic.com
spozahranic.com

SLOVAK.CH

Informačný portál a sociálna sieť pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku. Slovenčina však nie je podmienkou, ale iba platformou na založenie tejto komunity.

www.slovak.ch

spozahranic.com