headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Podmienky používania

Podmienky používania

Vysvetlivky pojmov

 1. Poskytovateľ je správca portálu, ktorý prevádzkuje server SlovakPortal.cz
 2. Používateľ je osoba, ktorá používaním serveru slovakportal.cz vyslovuje súhlas a rešpektuje tieto Podmienky používania. Pokiaľ Používateľ s Podmienkami používania nesúhlasí nie je mu dovolené použivanie serveru.

Základné podmienky

 1. Služba je užívateľom poskytované zdarma. Prevádzkovateľ serveru nenesie zodpovednosť za je obsah. Poskytovateľ pravidelne zalohováva dáta používateľov, ale za pripadnú stratu dat nenesie žiadnu zodpovednosť.
 2. Služba je užívateľom poskytované zdarma. Prevádzkovateľ serveru nenesie zodpovednosť za je obsah. Poskytovateľ pravidelne zalohováva dáta používateľov, ale za pripadnú stratu dat nenesie žiadnu zodpovednosť.
 3. Registrovaný používateľ súhlasí s týmito Podmienkami používania a so spracovaním osobných údajov. Zároveň súhlasí, že jeho údaje (okrem osobných dát chránených zákonom) môžu byť použite pre marketingové účely Poskytovateľa.

Registrácia Používateľa

 1. Používateľ sa zaväzuje vyplnením pravdivých informácii pri registrácii. Používateľ sa zároveň zaväzuje udržiavať a pravidelne dopĺňať tieto informácie, aby boli vždy pravdivé, presné, platné a kompletné.
 2. Používateľ súhlasí s overením registrácie zaslaním potvrdzujúceho e-mailu s unikátnym kódom pre overenie schopnosti disponovať s e-mailovou schránkou uvedenou pri registrácii.

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ môže mať iba 1 profil, ktorý musí byť potvrdený emailom. Nový profil môže byť založený alebo aktivovaný iba vtedy, pokiaľ Používateľ nemal na slovakportal.cz doposiaľ žiaden iný profil založený alebo pokiaľ starý profil zmazal.
 2. Používateľ je zodpovedný za udržiavanie názvu jeho účtu a hesla v tajnosti a tiež je plne zodpovedný za obsah jeho profilu a za všetky aktivity, ktoré sú vykonávané cez jeho profil alebo heslo.
 3. Používateľ berie na vedomie, že všetky informácie, údaje, text, fotografie, video, správy, značky a iné materiály, či už verejne alebo súkromne šírené, je zodpovedná osoba, od ktorej tieto materiály pochádzajú.
 4. Používateľ vložením fotografie prehlasuje, že je oprávnený osobou k zverejneniu fotografie a neporušuje týmto žiadne osobnostné alebo vlastnícke práva tretích osôb.
 5. Používateľ súhlasí, že musí znášať riziko spojené s využívaním obsahu, s jeho dôveryhodnosťou, presnosťou, kompletnosťou alebo užitočnosťou.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ má právo (ale nie povinnosť) podľa vlastného uváženia prezerať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je šírený používaním serveru. Poskytovateľ ma tiež právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje Podmienky používania alebo je inak sporný.
 2. Poskytovateľ môže bez upozornenia zmazať profil Používateľa ak:
  • Používateľ sa pokúsi založiť alebo aktivovať viac profilov, v tom prípade všetky jeho profily môžu byť bez náhrady zmazané
  • Používateľ sa do svojho profilu neprihlási 6 mesiacov
  • profil Používateľa obsahuje vulgárne, urážlivé a sexuálne ladené texty
  • profil Používateľa obsahuje texty motivované pedofíliou, zoofíliou a rasizmom
  • je podozrenie, že ide o fiktívny používateľský profil (napr.vek používateľa je viac ako 100 rokov)
  • Používateľ rozosiela nežiaduce správy - spamy.
 3. Poskytovateľ môže bez náhrady ukončiť členstvo Používateľovi, zmazať jeho profil a akýkoľvek obsah či údaj, ktorý Používateľ publikoval na servery. Poskytovateľ môže Používateľovi zakázať prístup a využívanie tohoto webu a to z akéhokoľvek dôvodu či bez udania dôvodu, kedykoľvek podľa vlastného uváženia s predchádzajúcim či bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Poskytovateľ môže uchovávať informácie z používateľského účtu a tiež môže tieto informácie legálne zverejniť, ak si to vyžaduje zákon alebo ak si myslí, že je to nevyhnutné, a to v prípade:
  • súdneho procesu
  • ak obsah porušuje práva tretej strany
  • presadenia obchodných podmienok
  • ochrany práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti Prevádzkovateľa, jeho používateľov a verejnosti
  • ak to sami vyžadujete