headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Ochranná osobných údajov

  1. Registračné údaje Používateľa podliehajú pod ochranu súkromia. Používaním serveru súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že údaje o používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento odstavec neplatí v prípade, ak si kontaktné informácie uvedené pri inzeráte vyzbierajú automatizované vyhľadávacie roboty, ako napr. Google.
  3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát zverejnených Používateľom alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.