headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Práca a podnikanie /  Ako sa pripraviť na prijímací pohovor do zamestnania?

Ako sa pripraviť na prijímací pohovor do zamestnania?

Práca a podnikanie Evita 12.05.2015 20:54, aktualizované 01.06.2015 11:11
Poradenstvo, Pracovný pohovor

Máte za sebou výber pracovného miesta, zaslali ste žiadosť a životopis, dokonca vás už kontaktovalo personálne oddelenie s pozvaním na pohovor, gratulujeme!

Zostáva už len príprava na pracovný pohovor. Aby ste sa vyhli stresu a panike, skúste zopár našich rád! 

Základným poslaním prijímacieho pohovoru do zamestnania je presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa o tom, že práve vy ste pre neho tým pravým, s ktorým by mal uzavrieť pracovný pomer. Ak ste pozvaní na pohovor, znamená to, že ste na základe zaslaných podkladov zaujali personalistov danej spoločnosti. Na to, aby sa definitívne rozhodli, potrebujú o vás získať ďalšie informácie alebo si potrebujú spresniť to, čo už vedia zo životopisu a ďalších dokumentov. Aby ste uspeli medzi viacerými kandidátmi, postavte sa k pohovoru ako k rozhovoru s rovnocenným partnerom v zmysle vzťahu ponuka – dopyt. Uvedomte si, že práve potrebujete „predať“ sám seba. Úloha je teda jasná. Presvedčiť, že ste lepší ako ostatní. Uvedomte si, že ak sa na pohovor pripravíte dopredu, zvýšite tým svoju šancu na získanie daného pracovného miesta.

Prvý dojem je v tomto prípade veľmi dôležitý

Ak máte trému, čo je prirodzené, skúste pohovor považovať za pozitívny krok vpred. Ak si to uvedomíte, budete na potenciálneho zamestnávateľa pôsobiť uvoľnenejšie a sebaistejšie. Pomôže, ak sa pripravíte na možné otázky, ktoré sa počas pohovorov najčastejšie vyskytujú a budete na ne vedieť pohotovo reagovať.

Na aké otázky je vhodné pripraviť sa pred pohovorom?

Samozrejme, každá spoločnosť má svoju vlastnú filozofiu, firemnú kultúru a kladie dôraz na rôzne priority týkajúce sa danej pracovnej pozície. Sú však otázky, ktoré s menšími obmenami zamestnávateľov vo všeobecnosti zaujímajú. Jednými z nich sú otázky súvisiace so zamestnávateľom a s pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Zamestnávatelia ich kladú, aby zistili, prečo sa uchádzate práve o toto pracovné miesto, zaujíma ich vaša motivácia.

Príklady možných otázok: Čo viete o našej spoločnosti? Prečo ste si vybrali našu spoločnosť? Prečo sa uchádzate o toto pracovné miesto? Prečo by sme mali prijať práve vás? Aký bude váš prínos do našej spoločnosti?

Ďalej sa zamestnávatelia pýtajú otázky o doterajších nadobudnutých skúsenostiach, odborných schopnostiach, získanom vzdelaní a kariérnom smerovaní uchádzača. Podkladom sú údaje uvedené v životopise, žiadosti či motivačnom liste. Práve tu sa môžete „predať“ najviac.

Príklady možných otázok: Čo bolo vašou pracovnou náplňou v doterajšom zamestnaní? Za čo ste v práci niesli zodpovednosť? Priniesli ste do predošlého zamestnania nejaké zmeny či inovatívne prvky? Prečo máte záujem zmeniť zamestnávateľa? Čo by ste chceli v práci dosiahnuť v nasledujúcich rokoch? Prečo ste sa rozhodli pre daný študijný odbor?  Ktoré oblasti (predmety) vás v škole najviac zaujímali? Zapájali ste sa do mimoškolských aktivít, zaujímavých projektov? Ak áno, akých konkrétne? Máte záujem naďalej zvyšovať svoju kvalifikáciu? Aká je vaša predstava o ideálnej práci?

Aby potenciálny zamestnávateľ spoznal bližšie Vaše reakcie a komunikačné schopnosti, je možné, že Vám položí aj takzvané situačné otázky. Tie majú odhaliť, ako reagujete v konkrétnych situáciách, ako sa viete vysporiadať so stresovými situáciami, ako komunikujete s ľuďmi.

Príklady možných otázok: Ako by ste vyriešili reklamáciu tovaru od zákazníka? Ako by ste si poradili, ak klientovi neviete ihneď odpovedať? Koho zo svojich nadriadených by ste oslovili, keby sa vyskytol takýto problém: ...? Akým spôsobom by ste riešili konflikt so svojím kolegom?

K ďalším častým otázkam patria aj tieto: Aké sú vaše silné a slabé stránky? Ako trávite svoj voľný čas? Aké máte koníčky? Ako by ste sa charakterizovali? Čo vás v práci motivuje alebo naopak, demotivuje? 

Aké situácie by vás nemali v rámci pracovného pohovoru zaskočiť?

Ak sa pripravuješ na pohovor do spoločnosti so zahraničnou pôsobnosťou, alebo ak sa na danú pozíciu požaduje aktívna znalosť cudzieho jazyka, pripravte sa na to, že časť alebo aj celý pohovor bude prebiehať v danom cudzom jazyku.  

Nenechajte sa zaskočiť ani netradičnými formami prijímacích pohovorov, ktoré zamestnávatelia môžu využívať ešte pred samotným osobným rozhovorom. Môžu vás kontaktovať vopred napríklad telefonicky alebo elektronickou poštou.

Zbytočnému stresu sa vyhnete aj tým, že si pred pohovorom pripravíte všetko potrebné. Užitočné je zobrať si pozvánku na pohovor, v ktorej nájdete adresu a čas konania, ako aj kontaktnú osobu, ktorá má výberové konanie na starosti. Nikdy neviete, čo sa môže cestou stať! Nezabudnite ani na životopis, kópie vysvedčení, diplomov alebo ďalších dokumentov, ktorými môžeš preukázať svoje vzdelanie a skúsenosti. Pripravte si referencie z predchádzajúcich zamestnaní vrátane kontaktov na osoby, u ktorých je možné si ich overiť. So sebou si zoberte aj pero a blok na poznámky. Možno ich nebudete potrebovať, ale ak áno, budete ich mať poruke.  

Zopakujme si, čo robiť "ÁNO" a čo "NIE"

 • Osviežte si pamäť. Vráťte sa ešte raz k inzerátu a k podkladom, ktorými sa prezentujete potenciálnemu zamestnávateľovi. Z inzerátu vyčítajte čo najviac o danom pracovnom mieste. Vráťte sa k náplni práce, k požadovaným zručnostiam, schopnostiam, osobnostným predpokladom. Uistite sa, že máte o danú prácu naozaj záujem! Potom si opäť prejdite svoj životopis. Ten je totiž základným zdrojom informácií, od ktorého sa bude pohovor odvíjať. Je preto vhodné vedieť jednotlivé body uvedené v životopise rozviesť a vhodne argumentovať.  
 • Dbajte na prípravu pred pohovorom. Ujasnite si predstavu o svojom kariérnom smerovaní, čo očakávate a čo môžete ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi. Porovnajte svoje silné a slabé stránky s náplňou a popisom daného pracovného miesta a pripravte si argumenty.
 • Pripravte si konkrétne príklady. Existujú schopnosti, ktoré sa dajú dokázať veľmi jednoducho (napríklad kvalifikácia pre výkon práce, schopnosť používať PC, vodičské oprávnenie, jazykové znalosti...). Ako však dokážete, že nepodliehate časovej panike a stresu? Pre takéto prípady si jednoducho pripravte konkrétne príklady na základe predchádzajúcich pracovných skúseností. Ak ste absolventom, nevešajte hlavu. Uveďte príklady zo svojej osobnej skúsenosti v rámci praxe počas školy, úloh a angažovanosti nad rámec štúdia, brigády cez prázdniny, výmenného programu, absolvovanej dobrovoľníckej práce, či z rôznych životných situácií.  
 • Zanalyzujte svoje silné i slabé stránky. Bez obáv poukážte na svoje silné stránky, ktoré by mohli byť pre zamestnávateľa prínosom. Nebuďte zbytočne skromní. No pripravte sa aj na to, že ak nespĺňate nejakú požiadavku v rámci charakteristiky danej pracovnej pozície, alebo je vo vašom životopise nejaká nezrovnalosť, a napriek tomu vás pozvali na pohovor, určite sa budú pýtať, ako to v skutočnosti je. Nebojte sa byť úprimní! Priznaním nedostatkov v správnej forme nepoukážete len na to, že o nich viete. Ak dáte najavo, že na ich zlepšení či odstránení ste ochotní pracovať, z negatíva sa môže stať pozitívum.  
 • Zistite si informácie o spoločnosti, v ktorej sa o prácu uchádzate. Je to jedna z ciest, ako presvedčiť zamestnávateľa, že máte o danú prácu naozaj záujem a že ste urobil maximum pre jej získanie. Informácie hľadajte na webe (v tomto prípade si overte zdroje), vo výročných správach danej spoločnosti, propagačných brožúrach alebo bulletinoch, v odborných časopisoch či novinách. Je vhodné pripraviť si pár otázok, ktoré vás zaujímajú o spoločnosti a o pozícii, na ktorú sa hlásite. Ak máte možnosť, informujte sa u súčasných alebo bývalých zamestnancov. Tam, kde je to možné, nechajte sa obslúžiť ako ich zákazník, aby ste bližšie spoznali zvyklosti a kultúru spoločnosti.
 • V deň pohovoru vstávajte s dobrou náladou. Snažte sa prísť na pohovor pozitívne naladený, dobre oddýchnutí a najmä včas, najlepšie 10 minút dopredu. Nezabudnite, že keď už ste v mieste sídla firmy, ešte nemusíte byť tam, kam máte namierené. Vopred si zistite, ako sa dostanete na miesto konania pohovoru a ako dlho vám bude trvať cesta. Ak budete cestovať autom, informujte sa, či môžete zaparkovať priamo na mieste alebo niekde v blízkosti miesta konania pohovoru.
 • Dajte si záležať na tom, aký zanecháte prvý dojem. Skúsený personalista si dokáže o tebe urobiť mienku v priebehu piatich minút. Dôležitú úlohu pritom hrá nielen životopis a ďalšie materiály, ktoré vás prezentujú, ale aj oblečenie, ktoré zvolíte, tiež slušný pozdrav. Oblečenie, ktoré by malo byť každopádne čisté a upravené, zvoľte preto striedme a skôr oficiálne. Slušný pozdrav pravdepodobne nacvičovať nemusíte, ale nezabudnite, že k pozdravu často patrí aj podanie rúk. Stisk ruky by mal byť pevný, nie však kŕčovitý.
 • Na mieste pracovného pohovoru. Ľudí, ktorí vedú pohovor, zaujíma okrem odbornej kvalifikácie aj vaša osobnosť a vystupovanie. Skúste sa vžiť do ich pozície a vychádzajte z toho, že určite nechcú pre svoju spoločnosť „kúpiť mačku vo vreci“. Snažte sa preto zaujať, no zároveň buďte prirodzení.
 • Hlavnou témou prijímacieho pohovoru by mala byť samozrejme práca. Obsah pohovoru závisí od pozície, na ktorú sa hlásite, no v zásade ide vždy o to isté: zistiť čo najviac informácií o vašom vzdelaní, praxi, schopnostiach, silných a slabých stránkach, pracovných plánoch, názoroch na firmu, záujme o pracovné miesto, predošlých pracovných skúsenostiach...
 • Ide o dialóg, nie výsluch! Na otázky zamestnávateľa sa snažte odpovedať kompletne, nie chaoticky. Odpovedaj te zrozumiteľne, artikulujte a „nemrmlite“ si popod nos. Ale pozor! Nezabudnite, že aj vy by ste mali vystupovať aktívne a pýtať sa, a nielen automaticky a stroho odpovedať na položené otázky.
 • Buďte presvedčiví. Pri rozhovore dbajte na to, aby ste zamestnávateľa presvedčili o vašich hodnotách, dôležitosti a jedinečnosti pre danú pozíciu. Dávajte však pozor na to, aby ste nepôsobili arogantne alebo príliš sebavedomo. Uvedomte si, že vás „nepredáva“ len to, čo hovoríte, ale aj to, ako vystupujete! Udržujte preto očný kontakt s osobami, ktoré vedú rozhovor, usmievajte sa v primeranej chvíli, stojte alebo seďte vzpriamene, nehrajte sa s prstami, vecami, oblečením. Jednoducho dbajte nielen na verbálnu, ale i na neverbálnu komunikáciu.
 • Na záver rekapitulujte. Po ukončení pohovoru sa pokúste celé jednanie zhrnúť. Presvedčíte sa tak, či všetky informácie vnímate vy aj potenciálny zamestnávateľ rovnako. Ešte raz vyjadrite svoj záujem o danú prácu a poďakujte sa za vám venovaný čas.  

Čo určite nerobte!

 • Neignorujte prípravu na pracovný pohovor. Značne tým znížite vašu šancu uspieť!
 • Zásadne nemeškajte! Môžete tým všetko pokaziť. Ak sa predsa len stane, že nestíhate prísť na dohodnutý čas, radšej zavolajte a dopredu sa ospravedlňte!
 • Nepodceňujte svoj vzhľad. Vyhnite sa príliš vyzývavému oblečeniu, výstrednému líčeniu i účesom. Výnimkou môžu byť pracovné pozície súvisiace s kreativitou a originalitou uchádzača (reklama, módny priemysel a podobne). Ani tu však netreba zachádzať do extrémov. Za nevhodné sú považované príliš hlboké výstrihy či príliš krátke sukne. Ak si muži zvolia oblek, mali by sa podľa možnosti vyhnúť čiernej farbe, vhodnejšia je tmavomodrá či sivá. Ženy by to nemali preháňať s doplnkami. V každom prípade ale platí, že správne oblečenie si vyberte v závislosti od pracovnej pozície na ktorú sa hlásite.
 • Nezabudnite si vypnúť mobilný telefón. Ak by vám aj náhodou zazvonil, ospravedlňte sa a vypnite ho.
 • Nevymýšľajte si. Na otázky odpovedajte pravdivo, nedokresľujte vaše vzdelanie či pracovné skúsenosti. Rovnako sa vyhnite aj rozsiahlemu, k ničomu nevedúcemu rečneniu. Neodbočujte od témy, na ktorú sa pýtajú. Ak pracovné miesto získate, bude neskoro vysvetľovať, prečo dané zručnosti neovládate a v konečnom dôsledku to môže negatívne ovplyvniť aj ďalšie referencie o vás.
 • Nekritizujte žiadneho zo svojich bývalých zamestnávateľov! Rovnako nevynášajte informácie zo svojich predchádzajúcich zamestnaní. Ani zo súčasného!
 • Nehovorte o sebe negatívne. Ak budete vyzvaní, aby ste prezentovali vaše slabé stránky (a nemusia sa týkať nezrovnalostí v životopise), použite radšej humor, resp. niečo, čo v konečnom dôsledku môže zamestnávateľ vidieť ako vašu silnú stránku. Alebo uveďte niečo osobné, čo nesúvisí s prácou.
 • Nezdôrazňujte svoje vzdelanie, pokiaľ máte za sebou aspoň päťročnú prax. Sústreďte sa radšej na ňu. Vynechajte nebezpečné záujmy, ktoré by mohli viesť k pracovnej neschopnosti v budúcnosti (napríklad bungee jumping, horolezectvo...). Nezdôrazňujte ani váš záujem o plat a rôzne výhody!
 • Nestresujte. Nepodľahnite skľúčenej, ustráchanej alebo zlej nálade. Nedajte sa vyprovokovať, zastrašiť, znechutiť. Nenechajte sa ponižovať. Nedajte najavo rozčúlenie alebo znervóznenie. Ak sa predsa len neviete ubrániť tréme či nervozite, povedzte o tom osobe, ktorá vedie pohovor, aby si zle nevysvetlila niektoré signály z vašej strany. Povedzte napríklad: „Prepáčte, hoci to nie je bežné, mám miernu trému. O toto miesto mám skutočne záujem.“  

Na záver

Nezabudnite, že ak neuspejete na nejakom pracovnom pohovore, nevzdávajte to! Neznamená to, že nie ste dobrí vo svojom odbore, ani že sa neuplatníte v inej spoločnosti. Každý jeden absolvovaný pohovor je pre vás skúsenosťou a príležitosťou naučiť sa a zistiť, ako nabudúce reagovať, či predstaviť sa v lepšom svetle! Ak naopak, na osobnom pohovore uspejete, nemusí to nutne znamenať nástup do novej práce. V súčasnosti totiž mnoho spoločností robí viackolové pohovory. Skúste sa o ďalšom priebehu a postupe informovať v okamihu, keď dostanete priestor na vlastné otázky. A aj vy si môžete váš nástup na novú pracovnú pozíciu rozmyslieť, napríklad ak dostanete kladné odpovede z viacerých spoločností. V takom prípade nezabudnite všetkým odpovedať a poďakovať sa za ponúknutú pracovnú príležitosť.  

zdroj: icm.sk

Štítky

PoradenstvoPracovný pohovor