headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Užitočné /  Kedy sa ísť zaevidovať na úrad práce po skončení strednej alebo vysokej školy?

Kedy sa ísť zaevidovať na úrad práce po skončení strednej alebo vysokej školy?

Užitočné Evita 01.06.2015 10:59, aktualizované 04.06.2015 21:29
SR, ČR, Stredná škola, Vysoká škola, Absolventi, Úrad práce, Zdravotné poistenie

Ak máte za sebou poslednú štátnicu či ste čerstvým maturantom, platí jednoduché pravidlo: evidencia na úrade práce nie je povinná, a to ani v ČR, ani v SR.

Ale... Pokiaľ sa na úrade práce zaevidujete, prinesie vám to nemalé výhody. Pokiaľ vám tam aj nenájdu vhodné zamestnanie, minimálne za vás štát hradí zdravotné poistenie. V opačnom prípade si ho musíte platiť sami, čo z rozpočtu absolventa strednej alebo vysokej školy nie je až taká zanedbateľná čiastka.

Ak ste sa rozhodli, že využijete služby úradu práce, pozrite si, kedy máte zákonné lehoty sa evidovať v ČR a v SR a čo z toho všetkého vyplýva. 

Pravidlá v Česku

Posledný študentský deň sa u absolventov SŠ a VŠ líši. Zatiaľ čo stredoškolák si užíva študentský život až do 31. augusta, vysokoškolákom končí posledný mesiac dňom štátnic. Ak ste absolvovali štátnice napr. 25. mája, končia vaše prázdniny 25. júna. Takýmto jednoduchým výpočtom si zistíte termín, kedy už nebudete môcť čerpať študentské výhody a zájdite si na úrad práce. Ak aj by ste prišli do troch dní po vypršaní vašej študentskej lehoty, nič sa nedeje a počíta sa to, akoby ste neboli v žiadnom omeškaní. Nezabudnite však, že evidovať sa na úrad práce musíte prísť osobne!

Na začiatku sa úrad práce oplatí

V ČR sa evidencia absolventov na úrade práce oplatí najmä finančne. Znížite si radikálne svoje výdavky a možno vám pomôžu nájsť aj prácu. Zamestnávatelia navyše po absolventoch z úradov práce radi siahajú, pretože im z toho plynú rôzne výhody. 

Máte nárok na podporu v nezamestnanosti a štát za vás ďalej platí zdravotné poistenie, od sociálneho poistenia ste oslobodení. Nárok na podporu vzniká, pokiaľ ste sa v posledných troch rokoch zúčastnili na dôchodkovom poistení aspoň 12 mesiacov, štúdium sa počíta iba ako 6 mesiacov z tejto doby, zvyšok musíte doplniť prácou (nepočítajú sa dohody o pracovnej činnosti). Teda, už počas štúdia sa hodí myslieť na nejakú prácu, aspoň na skrátený úväzok. Podporu potom budete brať 5 mesiacov, prvé dva mesiace 65 % vašej priemernej čistej mzdy, potom 2 mesiace 50 % a zvyšok doby 45 %. Zároveň vyplatená čiastka nesmie presiahnouť 13 280 Kč.

Na čo nezabudnúť pri návšteve úradu práce

Nezabudnite si občiansky preukaz, ten si berte so sebou na všetky úrady spolu s dokladom o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie, výučný list…). Pokiaľ ste počas štúdia pracovali, prineste aj zápočtové listy od zamestnávateľov

S úradom práce by ste mali spolupracovať, pokiaľ nechcete, aby vám prestal vyplácať podporu. Keď vám dajú termín, určite naň nezabudnite a úrad práce navštívte. Ak by ste práve v ten deň ochoreli, zavolajte a ospravedlňte sa. Na náhradný termín však už musíte prísť spolu aj s lekárskym potvrdením

Ako je to na Slovensku?

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení strednej či vysokej školy je tiež dobrovoľné, tzn. nejde o povinnosť, ale o možnosť stať sa evidovaným uchádzačom o zamestnanie. Rovnako si prineste všetky doklady a dokumenty, ktoré sme už spomínali.

Ak ste absolvent vysokej školy, tak sa za ukončenie sústavnej prípravy na povolanie považuje deň vykonania štátnej záverečnej skúšky. Preto ak si ako absolvent vysokej školy podáte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad práce vás zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak to však nestihnete v tejto lehote, úrad vás zaradí do tejto evidencie až odo dňa osobného podania žiadosti.

V prípade, ak ste si ako absolvent I./II. stupňa vysokej školy podali prihlášku alebo bude ďalej študovať na II./III. stupni, úrad prevezme vašu žiadosť a rozhodne až po doručení rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí na ďalšie štúdium. Ak ste, napr. ako absolvent II. stupňa vysokej školy, prijatí na štúdium III. stupňa, tzn. pokračujete v sústavnej príprave na povolanie, úrad vás do evidencie nezaradí.

Absolventovi strednej školy stačí podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7. septembra daného kalendárneho roku. Aj tu síce platí 7 dňová lehota, ale absolvent strednej školy sa považuje za nezaopatrené dieťa do 31. augusta a rodičovi ešte za toto obdobie patrí prídavok na dieťa. Ako absolvent strednej školy si však žiadosť môžete podať aj skôr, bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, ak o to máte záujem. V takomto prípade však vášmu rodičovi nepatrí prídavok na dieťa.

V prípade, ak ste sa ako absolvent strednej školy rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole, t.j. ak ste si podali prihlášku na štúdium na vysokú školu, žiadosť o zaradenie do evidencie vám stačí podať do 7. septembra, ale len v tom prípade, ak ste na štúdium neboli prijatí. Ak ste na vysokoškolské štúdium prijatí boli, úrad vás do evidencie nezaradí. 

Ak si ako absolvent nepodáte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, ste považovaní za dobrovoľne nezamestnaného, rovnako aj v ČR aj v SR, z čoho vám vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť.

Štítky

SRČRStredná školaVysoká školaAbsolventiÚrad práceZdravotné poistenie