headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Práca a podnikanie /  Česká DPP alebo Dohoda o provedení práce a jej náležitosti

Česká DPP alebo Dohoda o provedení práce a jej náležitosti

Práca a podnikanie Evita 29.07.2015 21:02, aktualizované 04.08.2015 18:59
Zamestnanec, Práca v ČR, Poradenstvo, Zamestnávateľ

Dohoda o provedení (vykonaní) práce má svoje špecifiká. Pozrite sa, aké sú to.

V prvom rade táto Dohoda musí byť písomná. V opačnom prípade je neplatná. 

Limit v ČR je 300 hodín ročne

Zamestnanec môže takýto typ Dohody uzatvoriť s ľubovoľným počtom zamestnávateľov, s každým zamestnávateľom až na 300 hodín ročne. Horná výška odmeny nie je nijako obmedzená.

Poistenie sa neplatí z celkových odmien do 10 tis. Kč 

Zamestnanec ani zamestnávateľ neplatí zdravotné, sociálne ani nemocenské poistenie z odmien 10 tisíc Kč alebo menej v hrubom za mesiac u jedného zamestnávateľa. Pritom však môže mať takéto príjmy u viacerých zamestnávateľov. 

Strhnutú daň z takýchto odmien si môže zamestnanec v rámci daňového priznania nárokovať späť, ak má za rok nízke príjmy. Zamestnávateľ mu na požiadanie vydá špeciálne Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z DPP.

Odmeny nad 10 tisíc ako z pracovného pomeru

Z odmeny nad 10 tisíc Kč mesačne sa platí sociálne, zdravotné a nemocenské poistenie rovnako ako pri bežnom pracovnom pomere. Taktiež to platí v prípadoch, ak zamestnanec uzatvorí s jedným zamestnávateľom viacej dohôd súčasne a súčet mesačných odmien z dohôd presiahne 10 tisíc Kč.

Za zamestnanca, ktorého odmena/y presiahla/i v konkrétnom mesiaci 10 tisíc Kč, podá zamestnávateľ prihlášku k poisteniu spätne v nasledujúcom mesiaci po tom, za ktorý zamestnancovi vznikla účasť na poistení.

Daň z príjmu na základe Prohlášení

Vzhľadom k zdaneniu môžu nastať tieto situácie:

1) Súčet odmien u jedného zamestnávateľa je maximálne 10 tisíc Kč za mesiac a zamestnanec nepodpíše Prohlášení poplatníka:

Zamestnávateľ zrazí z odmien daň 15 %. Zamestnanec tieto príjmy nemusí nikde uvádzať, ale môže. Od roku 2014 sa môžu uvádzať v daňovom priznaní, takže pokiaľ má počas roka celkovo nízke príjmy, získa späť zrazenú 15% daň z príjmu. Zamestnávateľ mu po skončení roka na požiadanie vydá Potvrdenie o príjme, tieto príjmy uvedie do daňového priznania a finančný úrad mu vráti daň.

2) Súčet odmien u jedného zamestnávateľa je maximálne 10 tisíc Kč za mesiac, ale zamestnanec podpíše Prohlášení poplatníka

alebo

3) Súčet odmien u jedného zamestnávateľa je vyšší ako 10 tisíc Kč za mesiac:

V oboch prípadoch zamestnávateľ odvedie z odmeny 15 % zálohu dane z príjmov, pri podpísanom Prohlášení poplatníka zníži zálohu o zľavy z dane. Po skončení roka vydá zamestnávateľ zamestnancovi Potvrdenie o príjme a zamestnanec zahrnie odmeny do svojho daňového priznania alebo do zúčtovania dane zo mzdy. Pokiaľ má zamestnanec v jednom mesiaci dva alebo viac príjmov zdanených zálohovou daňou, napríklad mzdu od jedného zamestnávateľa a odmenu za Dohodu o provedení práce od iného zamestnávateľa, musí daňové priznanie podať povinne.

Dohoda o provedení práce je vymedzená § 74 - 77 Zákonníka práce.  

Štítky

ZamestnanecPráca v ČRPoradenstvoZamestnávateľ