headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Práca a podnikanie /  Užitočné informácie k daniam v ČR

Užitočné informácie k daniam v ČR

Práca a podnikanie Milan Lajčin 24.09.2015 08:00, aktualizované 28.09.2015 13:21
Dane

Plánujete zotrvať v Českej republike mesiace, či roky? Vo väčšine prípadoch sa na vás vzťahujú rovnaké daňové zákony ako pre českých občanov.

Plánujete zotrvať v Českej republike niekoľko mesiacov, rokov, prípadne po zvyšok svojho života? Vo väčšine prípadoch sa na vás vzťahujú rovnaké daňové zákony ako pre českých občanov.

Rozdiely v názvoch daní nie sú veľké. V ČR narazíte na obvyklé druhy daní ako DPH, daň z príjmu u fyzických osôb a právnických osôb, daň silniční, daň z nemovitostí a mnoho ďalších. V článku vám detailne popíšeme rozdiely medzi najviac diskutovanými daňami v Česku a na Slovensku.

Daň z pridanej hodnoty

DPH patrí medzi nepriame dane, ktoré nepriamo ovplyvňujú ceny tovarov a služieb v Česku aj na Slovensku. Kým v ČR stanovili základnú hodnotu DPH 21 % v roku 2013, u nás prišli s hodnotou 20 % už v roku 2011. Znížená sadzba 15 % platí v Česku pre základné potraviny, osobnú dopravu, noviny, vstupné na kultúrne podujatia a ubytovacie služby. V roku 2015 bola v ČR zavedené aj 10 %-ná sadzba vzťahujúca sa ku knihám, liekom a iným zdravotníckym potrebám. V slovenskom zákone nájdeme zníženú sadzbu 10 % na knihy, lekárske a farmaceutické výrobky a lieky. Len pre zaujímavosť, v susednom Maďarsku je najvyššia sadzba DPH v Európe - 27 %. Naproti tomu najnižšia je vo Švajčiarsku - 8 %.

Daň z príjmu FO

Kým v Českej republike všetci kalkulujú s rovnou sadzbou dane z príjmu pre FO, na Slovensku zaplatíme v prípade príjmu nad 35022 eur 19 % sadzbu dane, nad túto sumu až 25 %. Pri zamestnaní v ČR počítajte len s 15 % sadzbou dane. Výpočet je však o niečo odlišný. Daň z príjmu FO sa totiž počíta zo superhrubej mzdy, kým na Slovensku štandardne z hrubej mzdy. Superhrubá mzda zahrňuje sociálne aj zdravotné poistenie zaplatené zamestnancom.

V porovnaní s Európou sú v tomto meradle obe krajiny na pomerne nízkej úrovni. Veď v škandinávskych krajinách sa sadzby dane z príjmu pohybujú nad úrovňou 50 %. Naproti tomu vo Švajčiarsku je sadzba dane len 13,5 %.

Daň z príjmu PO

V Českej republike sa sadzba dane z príjmu u PO ustálila na hodnote 19 % už šiestym rokom. Termín pre podávanie daňového priznania je zhodný s termínom na Slovensku, teda 31. marca. Čo sa týka rovnakej sadzby dane na Slovensku, od roku 2004 až do roku 2012 sa sadzba vôbec nemenila. Pre štáty EÚ je podobná situácia nezvyčajná. Výška sadzby na úrovni 19 % bola zároveň výrazne pod priemerom Európy. V posledných rokoch sa však ľady pohli. V roku 2013 bola sadzba 23 %, kým od roku 2014 je stanovená na úroveň 22 %.

Porovnanie daní v ČR a SR
  DPH Daň z príjmu FO Daň z príjmu PO
Slovensko 20 % / 10 % 19 % / 25 % 22 %
Česko 21 % / 15 % / 10 % 15 % 19 %

Rozdiely medzi týmito dvoma krajinami sú po rozdelení republík čoraz väčšie. I keď v prípade DPH sa rozdiely takmer eliminovali, v prípade dane z príjmu kráčajú obe republiky iným smerom. Byť zamestnaný, resp. zamestnávať v Česku a na Slovensku z pohľadu daňového zaťaženia nie je to isté.

Štítky

Dane