headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Šport /  Bicyklom po Brne

Bicyklom po Brne

Šport Maroš Gašparík 12.10.2015 12:44
Bicyklovanie, Doprava, Brno, Cyklotrasy

Bicykle ponúkajú skvelé možnosti prepravy po Brne. Prečítajte si o brnianskych cyklotrasách a zvážte tento zdravý spôsob dopravy.

Po väčších mestách sa dá prepravovať rôznymi spôsobmi, z ktorých má každý svoje výhody a nevýhody. Väčšinou sa jedná o mestskú hromadnú dopravu, dopravu vlastným autom či dopravu na bicykli. A samozrejme môžete po meste chodiť aj pešo. Jeden zo spôsobov dopravy, ktorý je s cestami čoraz viac preplnenými množstvom áut stále atraktívnejší, je práve preprava bicyklom po mestských cyklotrasách.

Mestá si uvedomujú dôležitosť a pozitíva dopravy na bicykloch, kvôli čomu kladú veľký dôraz na vytvorenie siete mestských cyklotrás, ktoré môžu byť použité jednak na dochádzanie do školy či práce, alebo na trávenie voľného času aktívnym spôsobom. Aj preto sa zastupiteľstvo mesta Brna snaží vytvoriť sieť, ktorá by pokryla všetky mestské časti.

Základné brnianske cyklotrasy

Základ trás pre cyklistov mesta Brna tvorí 5 cyklotrás s názvami PrůmyslováStarobrnenskáStudentskáSvitavská a Svratecká. Dve cyklotrasy menované ako posledné vytvárajú, ako už ich naźov napovedá, možnosť pre cyklistov užiť si jazdu pozdĺž brnianskych riek, zatiaľ čo ostatné tri pokrývajú ostatné časti mesta.

Cyklotrasa Svratecká sa tiahne Brnom pozdĺž rieky Svratka, pričom sa ňou môžete dostať od brnianskej priehrady, cez Bystrc, Jundrov, Pisárky, Štýřice, Horní a Dolní Heršpice, až po Přízřenice, kde sa táto cyklotrasa spája s ďalšou – Svitavskou. Tá sa tiahne cez Chrlice, Komárov, Zábrdovice, Husovice, Maloměřice, Obřany a pokračuje až cez Bílovice nad Svitavou. Ako vidíte, už tieto dve cyklotrasy pokrývajú veľkú časť mesta, avšak ešte to ani zďaleka nie je všetko.

Cyklotrasa Starobrnenská tvorí akúsi pomyselnú horizontálnu os mesta. Začína v Kohoutoviciach a prechádza cez Pisárky, Staré Brno, Zábrdovice, Juliánov, Šlapanice a Jiříkovice. Ďalšia z cyklotrás, Studentská, spája lokality často navštevované študentami. Začína v Technologickom parku a končí pri Kampuse, pričom prechádza samotným stredom mesta. Posledná z hlavných brnianskych Cyklotrás, Průmyslová, začína v Žabovřeskách, prechádza cez Černá pole, Maloměřice, Šlapanice, Tuřany a končí v Chrliciach. Je tvorená hlavne územiami, ktoré ponúkajú veľké množstvo pracovných príležitostí.

Doplnkové trasy

Vyššie spomenuté cyklotrasy tvoria základné možnosti bicyklovej dopravy po Brne, avšak k úplnému pokrytiu nestačia. Preto mesto vybudovala tzv. doplnkové trasy, ktoré prepájajú hlavné cyklotrasy a vytvárajú tak bezpečné prepojenie jednotlivých mestských častí.

Súčasný stav

Brno je cyklotrasami pokryté relatívne dobre. Väčšina z dostupných cyklotrás je tvorená samostatným cyklopruhom na ceste, ktorý od zvyšku dopravy oddeľuje iba horizontálne dopravné značenie. Časť cyklotrás je tvorená trasami na chodníkoch či samostatnými trasami, avšak oproti cyklopruhom na cestách sú tieto trasy v jednoznačnej menšine. Je pravda, že samostatné trasy sú najbezpečnejšie, pretože sa nemusíte obávať kolízie s automobilmi, avšak aj cyklopruhy sú veľmi dobre označené a farebne odlíšené od zvyšku vozovky.

Národné cyklotrasy

Brnom prechádzajú aj viaceré národné cyklotrasy, ktoré sú takisto prepojené s mestskými cyklotrasami, ktoré dokonca tvoria ich súčasť. Jedná sa menovite o cyklotrasu s číslom 1, ktorá je na území mesta Brna tvorená cyklotrasou Svratecká. Ak pôjdete touto trasou na severozápad, dostanete sa až do hlavného mesta Praha.

Druhá národná cyklotrasa prechádzajúca Brnom je označená číslom 5, pričom jej trasa je na území mesta je tvorená cyklotrasou Svitavská. Táto trasa smerom na severovýchod pokračuje až do ďalšieho veľkého mesta – Ostravy. Cyklotrasy 1 a 5 sa spájajú pri ústí Svitavy do Svratky, pričom spoločne pokračujú pod číslom 5 smerom na juh až k rakúskym hraniciam.

Viac informácií o cyklotrasách v Brne nájdete na oficiálnych stránkach mesta, prípadne na www.brnonakole.cz.

Štítky

BicyklovanieDopravaBrnoCyklotrasy