headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Aktuality /  Je tu čas podať si prihlášku na vysokú školu

Je tu čas podať si prihlášku na vysokú školu

Aktuality Stanka Dujčáková 09.02.2016 18:53, aktualizované 26.02.2016 17:20
Vysoká škola, Štúdium, Prihláška, Mladá Boleslav

Ešte ste sa nerozhodli, na ktorú vysokú školu si podáte prihlášku? No tak skúste ŠKODA AUTO Vysokú školu v Mladej Boleslavi.

Ešte ste sa nerozhodli, na ktorú vysokú školu si podáte prihlášku? No tak skúste ŠKODA AUTO Vysokú školu v Mladej Boleslavi.

Škoda Auto Vysoká škola bola založená v roku 2000 ako prvá a doteraz jediná firemná vysoká škola v Českej republike. Vysoká škola okrem moderného zázemia a študijných programov ponúka rozsiahlu výučbu v cudzích jazykoch, zahraničné výmenné pobyty i kvalitnú uplatniteľnosť absolventov.

Pre záujemcov alebo tých nerozhodných organizuje ŠA Vysoká škola v sobotu 13.02.2016 Deň otvorených dverí vo Vzdelávacom centre Na Karmeli v Mladej Boleslavi. Program začína o 10:00 hod. prezentáciou o možnostiach štúdia na ŠA Vysokej škole (o svoje skúsenosti zo štúdia sa podeli študentka odboru Podniková ekonomika a management obchodu). Od 11:00-11:20 sa bude konať prehliadka areálu vysokej školy.

Čo môžete získať návštevou dňa otvorených dverí:

- komplexné informácie o jednotlivých odboroch z prvej ruky;

- stretnutie s vyučujúcimi a študentmi VŠ;

- ľahšie sa rozhodnete, ktorý z odborov je pre vás ten pravý;

- uvidíte krásny areál vysokej školy;

- dozviete sa viac o povinnej praxi v bakalárskom/magisterskom štúdiu;

- zistíte, ako sa s ŠA VŠ dostať do zahraničia;

- popritom všetkom si ešte aj zasúťažíte.

Ak by vám dátum 13.02.2016  nevyhovoval, je tu možnosť dohodnúť si aj individuálny termín návštevy.


Bakalársky/magisterský študijný program je:

- buď v prezenčnej forme, čo je denné štúdium (v českom alebo anglickom jazyku),

- alebo v kombinovanej (t.j. externej) forme vhodnej aj pre pracujúcich (iba v českom jazyku).

V bakalárskom študijnom programeEkonomika a management škola ponúka tieto študijné odbory:

1, Podniková ekonomika a management obchodu;

2, Podniková ekonomika a riadenie prevádzky, logistiky a kvality;

3, Podniková ekonomika a finančný management;

4, Podniková ekonomika a riadenie ľudských zdrojov.

Elektronické prihlášky na štúdium od zimného semestra akademického roku 2016/2017 pre bakalársky/magisterský program môžete podávať v riadnom termíne do 30.04.2016, pričom termín zápisu je 16.06. alebo 18.08.2016. Náhradné termíny podania prihlášky sú potom ešte do 07.08.2016 v 2.kole, do 02.09.2016 v 3.kole a poslednú šancu prihlásiť sa máte do 18.09.2016. Cudzincom sa však odporúča podať prihlášku v riadnom termíne spolu s notársky overenou kópiou maturitného vysvedčenia.

Podmienkou prijatiabakalárskom študijnom  programe Ekonomika a management je dosiahnutie úplného stredoškolského (alebo stredoškolského odborného) vzdelania. Uchádzači sú splnením tejto podmienky prijímaní bez prijímacích skúšok, prijímacie skúšky sa nekonajú. Uchádzač sa stáva študentom školy dňom zápisu k štúdiu.

Administratívny poplatok za elektronickú prihlášku je zvýhodnený a to za 350 Kč, za papierovú prihlášku zaslanú na adresu školy je administratívny poplatok 500 Kč.

Podmienkou prijatia k štúdiu v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Ekonomika a management je úspešné absolvovanie ekonomiky/techniky/príbuzného zameraného študijného programu na ŠA Vysokej škole alebo inej vysokej škole. Splnením tejto podmienky budú uchádzači prijímaní takisto bez prijímacích skúšok.

Administratívny poplatok za prijímacie riadenie do magisterského študijného programu sa nehradí. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a k výkonu povolania vysoká škola nevyžaduje.

Nadväzujúci magisterský študijný program Ekonomika a management má pre vás v ponuke nasledujúce odbory:

1, Globálne podnikanie a finančné riadenie podniku;

2, Globálne podnikanie a marketing;

3, Podniková ekonomika a management prevádzky;

4, Globálne podnikanie a právo.

 

KONTAKT NA ŠTÚDIJNÉ ODDELENIE:
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. - Studijní oddělení
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika
Email: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz
Tel.: +420 326 823 040

Štítky

Vysoká školaŠtúdiumPrihláškaMladá Boleslav