headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Zahrnúť príjem zo zahraničia do daňového priznania?

Zahrnúť príjem zo zahraničia do daňového priznania?

Život v ČR Milan Lajčin 29.02.2016 08:00, aktualizované 08.03.2016 20:44
Slovensko, Česko, Daňové priznanie, Dane, České Budejovice, Vrchlabí, Liberec, Broumov, Brno, Ostrava

K príprave daňového priznania máme už len mesiac. Počas tohto obdobia treba vyriešiť otázku, aké príjmy tam zahrnúť.

Kde (daňový úrad v mieste trvalého bydliska) a do kedy (31. marca) podávať daňové priznanie asi viete. Stále sa však pozastavujeme nad otázkou, ako riešiť príjmy zo závislej činnosti zarobené v ČR, pokiaľ máme trvalé bydlisko na Slovensku, prípadne ako riešiť situáciu pri práci v dvoch krajinách súčasne. Podobných situácií je naozaj neúrekom. Preto vám v ďalšej časti článku v stručnosti popíšeme to najdôležitejšie, čo by vám mohlo podávanie daňového priznania v budúcnosti uľahčiť.

Kto je povinný podávať daňové priznanie?

Nie všetci sme nútení k tomuto kroku. Podľa zákona o dani z príjmov § 32 je osobou povinnou k dani daňovník, ktorý dosiahol príjmy v roku 2015 väčšie ako 1 901,67 €. Tu však narážame na niekoľko prekážok, ktoré rozhodujú o tom, kde a za akých podmienok podávať daňové priznanie.

Ktoré príjmy zahrnúť do daňového priznania na Slovensku?

Pokiaľ máte na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tam zdržiavate minimálne 183 dní, ste povinní podávať daňové priznanie z tzv. celosvetových príjmov na Slovensku. To znamená, že pokiaľ ste zarobili na Slovensku viac ako 1901,67 € a v Českej republike ste mali akýkoľvek iný príjem, do daňového priznania na Slovensku zahrniete príjmy z oboch krajín.

Druhým variantom je situácia, pokiaľ na Slovensku nemáte trvalý pobyt a ani sa tu nezdržiavate aspoň 183 dní. Napríklad si chodíte na Slovensko len občas privyrobiť. V takomto prípade ste s veľkou pravdepodobnosťou rezidentom v ČR. Daňové priznanie podávate na Slovensku pri príjmoch vyšších ako 1901,67 €, pričom sem nezahŕňate príjmy od českého zamestnávateľa. Príjmy od českého zamestnávateľa spolu s príjmami zo Slovenska (tzv. celosvetové príjmy) zahrniete do daňového priznania podaného v ČR.

V ktorom štáte som daňový rezident?

Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je potrebné určiť len jednu krajinu rezidencie. Určuje sa to podľa nasledujúcich kritérií, ktoré sa uplatňujú v poradí, v ktorom sú napísané:

Rozhraničovacie kritériá sú v zmluve uvedené obvykle v nasledovnom poradí:

  • stály byt (daňovník má byt alebo dom vo vlastníctve, prípadne v prenájme),
  • stredisko životných záujmov (rodinné a sociálne vzťahy, trvalé bydlisko, majetkové pomery),
  • miesto kde sa obvykle osoba zdržiava (uprednostňuje sa ten štát, v ktorom sa daňovník zdržiava častejšie),
  • štátne občianstvo,
  • vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov.

Konkrétne situácie postupu pri zahrnutí, či nezahrnutí príjmov v súvislosti s ČR nájdete medzi najčastejšími otázkami finančnej správy.

Štítky

SlovenskoČeskoDaňové priznanieDaneČeské BudejoviceVrchlabíLiberecBroumovBrnoOstrava