headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Užitočné /  Prechodný pobyt a ako na to

Prechodný pobyt a ako na to

Užitočné Macka 18.01.2019 20:28
zmeny v prechodnom pobyte, hlásenie zmien, Doklady, vybavenie prechodného pobytu, Prechodný pobyt

Chcete si vybaviť prechodný pobyt a neviete ako na to? Čo všetko je k tomu potreba a či ho vlastne musíte mať?

Na začiatok chcem povedať, že nie je vašou povinosťou si prechodný pobyt vybavovať. Veľa ľudí si mýli nahlasovanie sa na cudzineckej polícii (ohlasovaciu povinnosť) s vybavením prechodného pobytu. Sú to dve rôzne veci. Nahlásenie alebo nenahlásenie si prechodného pobytu je preto vaša voľba.

Na čo prechodný pobyt slúži?

Prechodným pobytom dokladujete svoje obvyklé bydlisko na území ČR. Môže sa vám hodiť pri vybavovaní parkovacieho oprávnenia na zónach plateného státia, niekedy ho požadujú pri vybavovaní paušálu, pri nákupe elektroniky na splátky. S požiadavkou prechodného pobytu sa môžete stretnúť aj pri hypotéke, pôžičkách alebo pri zakladaní si kontokorentu. Prechodný pobyt potrebujete keď si chcete v ČR urobiť vodičák alebo si kúpiť auto a prihlásiť ho na české značky. Je vhodné si ho vybaviť ak si budete časom chcieť na území ČR nahlásiť trvalý pobyt. Ušetrí vám to kopu dokladovania. Podmienkou pre vydanie trvalého pobytu je preukázanie sa minimálne 5 ročným pobytom na území. 

 Ako si vybavím prechodný pobyt?

Moje skúsenosti s vybavovaním prechodného pobytu sú z Prahy. Predpokladám, že v ostatných mestách v ČR je to rovnaké alebo minimálne obdobné. V prvom rade vám odporúčam aby ste sa pred svojou návštevou Odboru azylovej a migračnej politiky objednali. Zavoláte na príslušné telefónne číslo, nahlásite číslo občianskeho preukazu a dajú vám najbližší voľný termín. V Prahe je to zvyčajne mesiac od telefonátu. Pokiaľ ste si istí, že máte všetky potrebné dokumenty, môžete o prechodný pobyt žiadať aj poštou. Všetko čo treba zabalíte do obálky a pošlete na vaše pracovisko. Túto možnosť odporúčam využiť iba vtedy, ak ste si skutočne istí, že máte všetky papiere v poriadku. 

Ako potrdenie o prechodnom pobyte vyzerá?

Veľmi ma prekvapilo, ako toto potvrdenie vyzerá. Kým občanom tretích zemí dávajú plastové kartičky, my ako občania EU dostaneme niečo, čo vyzerá ako dvojstránka vytrhnutá z pasu. Na potvrdení je vaša adresa v ČR, číslo dokladu, ktorý ste predložili a dátum vystavenia. Nenájdete na ňom fotku. Pozitívna správa je, že pre Slovákov sa vydáva na dobu neurčitú, respektíve je potvrdenie platé dovtedy, pokým je platný doklad totožnosti, ktorého číslo je na ňom uvedené.

Čo potrebujem doložiť k žiadosti o prechodný pobyt?

  • doklad o zajistení ubytovania – vyplnený formulár zo stránky ministerstva vnútra alebo nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ak vlastníte nejakú nehnuteľnosť. znovu. Veľký pozor si treba dať na to, že doklad nesmie byť starší ako 180 dní

  • doklad potvrdzujúci účel pobytu – môže to byť buď pracovná zmluva, živostenský list alebo potvrdenie o štúdiu, prípadne ak uvádzate iný dôvod, tak iné potvrdenie 

  • cestovný doklad – postačí občiansky preukaz

  • 1x fotka “pasového” rozmeru

  • potvrdenie o zdravotnom poistení – pokiaľ je účelom vášho pobytu zamestnanie alebo podnikanie, nie je potrebný žiaden doklad, ak máte iný účel, ako doklad stačí európsky preukaz poistenca

  • vyplnené tlačivo – nájdete ho buď na stránke ministerstva vnútra, alebo priamo na pracovisku

Pýtala som sa, či majiteľa budú informovať o tom, že som si v jeho byte zriadila prechodný pobyt. Odpoveďou mi bolo, že oni nikoho neinformujú a nikomu nič neposielajú. Že to je iba pre ich potreby aby vedeli, kde sa ktorý cudzinec zdržiava. 

Na vybavenie prechodného pobytu je zo zákona lehota 30 dní. Či je vaše potvrdenie hotové, musíte sledovať na stránke ministerstva. 

 Všetky dôležité informácie

Hlásenie zmien v prechodnom pobyte 

Ak nastali nejaké zmeny vo vašom už vydanom prechodnom pobyte, tak ich treba nahlásiť. Úplne postačuje, pokiaľ príslušné doklady pošlete poštou spolu s formulárom o ohlášení změn. Jediné, čo sa poštou poslať nedá, je doklad totožnosti. Potvrdenie o prechodnom pobyte z dôvodu nejakej zmeny sa vydáva na počkanie. Na čo sa hlásenie zmien vzťahuje a všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze. Pokiaľ idete hlásiť zmeny, na návštevu odboru azylovej a migračnej politiky sa objednajte online. Sami si vyberiete dátum a čas, ktorý vám vyhovuje. Ak si objednáte termín cez web, dostavíte sa na príslušné oddelenie Azylovej a migračnej politiky a na prístroji si vyťukáte pin, ktorý vám prišiel do mailu.

Zmena priezviska a osobného stavu

Pokiaľ ste sa vydali a zmenili priezvisko, je potrebné túto zmenu nahlásiť do 15 pracovných dní od kedy táto zmena nastala. Postačí overený sobášny list zaslať poštou na príslušnú adresu pracoviska, pod ktoré spadáte (sobášny list môže byť český alebo aj slovenský). Oni vás následne vyzvú listom aby ste sa dostavili do 30tich dní s novým dokladom, ktorý je už na nové meno a ak sa nedostavíte, hrozí pokuta až do výšky 50 000 Kč.  Pokiaľ túto lehotu nedokážete splniť, zašlite im doporučene ospravedlnenie a vysvetlite dôvod, pre ktorý sa nemôžete dostaviť. 

Na pracovisku vám dajú novú žiadosť, ktorú vyplníte (zašktnú vám kolonky, ktoré je potreba vyplniť).

Zmena adresy na prechodnom pobyte

Zmenu bydliska na území ČR máte podľa zákona povinnosť nahlásiť do 30-tich dní. Keď idete hlásiť zmenu, dajte si pozor, aby vaša nájomná zmluva nebola staršia ako 180 dní. Pokiaľ ju staršiu máte, dajte si od majiteľa podpísať doklad o zajištění ubytování s dátumom deň pred plánovanou návštevou pracoviska (to bol aj môj prípad). Ak meníte bydlisko medzi jednotlivými mestskými časťami, ktoré nespadajú pod to isté pracovisko, objednajte sa na pracovisko, pod ktoré spadá vaše nové byslisko.

Na prepážke vám dajú opäť vyplniť novú žiadosť (iba s údajmi, ktoré sa menia) a potvrdenie, že sa zo starého bydliska odhlasujete. Následne vám hneď vydajú nové potvrdenie o prechodnom pobyte, staré musíte odovzdať.

Zmena dokladu totožnosti

Pokiaľ zmeníte doklad totožnosti, na ktorý je vydaný váš prechodný pobyt, tak vám nezostane nič in, iba sa objednať na pracovisko. Doklad totožnosti totiž ako jediný nemôžete poslať poštou. Zmenu dokladu totožnosti je potreba nahlásiť do 15-tich pracovných dní. Niektorí majú skúsenosti s tým, že keď nenahlásili zmenu dokladu, tak dostali pokutu. Výška pokuty môže byť 500 Kč – 3000 Kč. 

Na pracovisku opäť vypíšete novú žiadosť, odovzdáte starý prechodný pobyt a na počkanie dostanete nové potvrdenie.

Strata alebo odcudzenie potvrdenia o prechodnom pobyte

Pokiaľ sa vám niečo takéto stane, ne potrebné túto skutočnosť nahlásiť na políciu do 3 pracovných dní. Na to, aby vám vydali nový preukaz potrebujete nanovo vyplniť žiadosť, predložiť doklad totožnosti a priniesť 2 fotky. Za tento úkon sa platí 100 kč kolkom (ktorý kúpite na pošte). Pokiaľ máte prechodný pobyt zničený, tak pri žiadosti o vydanie nového postupujte úplne rovnako, plus im ten poškodený odovzdáte. Obliatie vodou sa nepovažuje za poškodenie :). 

Originál tohto článku spolu s vlastnými skúsenosťami nájdete na stránke wanderdays.eu. Pokiaľ vás zaujíma cestovanie, tipy na výlet z Prahy a iné postupy na vybavenie povolení a potvrdení v ČR, navštívte moju stránku wanderdays :).  

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre členov Slovak Portálu.

Pridaj sa k nám!  Prihlásiť sa alebo Vytvor si účet zadarmo

Štítky

zmeny v prechodnom pobytehlásenie zmienDokladyvybavenie prechodného pobytuPrechodný pobyt