headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Voľný čas /  Bunker Drnov sa otvára pre verejnosť

Bunker Drnov sa otvára pre verejnosť

Voľný čas Eva Kúchová 24.09.2014 12:28, aktualizované 24.03.2015 11:59
Múzeum, Stredočeský kraj

Múzeum studenej vojny a protivzdušnej obrany - Bunker Drnov u Podlešína neďaleko Slaného (okr. Kladno) - sa dňa 5. júla 2014 otvára pre verejnosť.

Múzeum studenej vojny a protivzdušnej obrany - Bunker Drnov u Podlešína neďaleko Slaného (okr. Kladno) - sa dňa 5. júla 2014 otvára pre verejnosť. Ak vás zaujíma atmosféra studenej vojny, funkčnosť vojenského bunkra, jeho vybavenie pre prípad vojenského konfliktu a ohrozenia, prehliadka sovietskej raketovej techniky, riadenie bojového velenia, máte teraz jedinečnú príležitosť navštíviť tento objekt, ktorý mala armáda v prevádzke až do roku 2003.

Podzemný bunker sa rozprestiera na 5500 m2 a armáde slúžil ako Veliteľské stanovište 71. protilietadlovej raketovej brigády. Objekt bol postavený v rokoch 1981 - 1984. Až do roku 2003 sa tu nepretržite zaisťovala bezpečnosť vzdušného priestoru nad Prahou. Od roku 2009 začalo občianske združenie Bunkr Drnov s prípravami na sprístupnenie objektu pre verejnosť.

Múzeum ponúka prehliadku prísne utajovaných priestorov podzemného veliteľského stanovišťa protivzdušnej obrany Prahy. Počas prehliadky sa zoznámite s technologickým zázemím objektu, ktoré slúžilo pre udržanie bojaschopnosti pri rôznej vonkajšej chemickej a radiačnej situácii, rovnako aj s ukážkami funkčnosti jednotlivých systémov zaistenia životaschopnosti obslúh a chodu techniky a v neposlednom rade aj s funkčnosťou protivzdušnej obrany a prehliadkami sovietskej raketovej techniky.

Vstupné          

  • deti do 6 rokov - zadarmo
  • deti od 6 - 15 rokov - 70,- Kč
  • dospelí - 100,- Kč
  • seniori na 65 rokov - 70,- Kč

Pravidlá prevádzky 

Otvorené je iba v termínoch uvedených v rezervačnom formulári; dĺžka prehliadky je 60 min.; prehliadka bude umožnená iba vopred registrovaným osobám; príjazdová cesta bude otvorená hodinu pred a hodinu po prehliadkach; v objekte je možnosť teplého a studeného občerstvenia.

Odporúčania

Riaďte sa poriadkom, ktorý bude k nahliadnutiu na mieste; teplejšie sa oblečte, pretože celoročne je v bunkri teplota cca. 10°C; je možné urobiť si fotografie pre vlastnú potrebu; prehliadka nie je vhodná pre deti do 6 rokov a psov.

Rezervačný formulár a ďalšie podrobnosti nájdete tu

foto: topzine.cz

Štítky

MúzeumStredočeský kraj