headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Spoplatnené diaľničné úseky v ČR

Spoplatnené diaľničné úseky v ČR

Život v ČR Evka 14.03.2015 15:49
Spoplatnené úseky ciest v ČR, Diaľničné známky

Mapové spracovanie spoplatnených diaľničných úsekov v ČR.

Aktuálne mapové spracovanie spoplatnených diaľničných úsekov v ČR a prehľad poplatkov s ich platnosťou.

Do 3,5 tony

  • ročná - 1500,- Kč
  • mesačná - 440,- Kč
  • desaťdenná - 310,- Kč 

Platnosť ročných diaľničných známok na rok 2015 je 14 mesiacov - t.j. 1.12.2014 a končí 31. januára 2016. Vzhľad diaľničných známok nájdete TU.

Platnosť mesačných známok začína dňom vyznačeným na známke a končí uplynutím dňa bezprostredne nasledujúceho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom vyznačeným na známke. V prípade, že taký deň v príslušnom nasledujúcom kalendárnom mesiaci nie je, koniec platnosti pripadne na jeho posledný deň.

Napr.: Koniec platnosti mesačnej známky s vyznačeným začiatkom doby platnosti 13.5.2015 je 13.6.2015. Koniec platnosti mesačnej známky s vyznačeným začiatkom doby platnosti 30.1.2015 je 28.2.2015. 

Platnosť desaťdenných známok začína dňom vyznačeným na známke a končí uplynutím desiateho kalendárneho dňa.

Napr.: Koniec platnosti desaťdennej známky s vyznačeným začiatkom doby platnosti 13.5.2015 je 22.5.2015

Mapu s prehľadom spoplatnených diaľničných úsekov pre rok 2015 nájdete TU.

Štítky

Spoplatnené úseky ciest v ČRDiaľničné známky