headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  V Prahe sa Slovákom autoškola vyplatí

V Prahe sa Slovákom autoškola vyplatí

Život v ČR Milan Lajčin 17.12.2015 08:00, aktualizované 22.12.2015 15:31
Praha, Auto, Autoškola

Prichádzate do ČR a stále nemáte vodičský preukaz? Poradíme vám, kde, kedy a ako ho získať.

Väčšina pravidiel pre získanie vodičského preukazu platí rovnako ako u nás na Slovensku. Niekoľko rozdielov predsa len nájdeme. Zatiaľ čo skúšky na Slovensku prešli v posledných rokoch niekoľkonásobnými zmenami, v Česku zostávajú verní pôvodnej verzii. Preskúšanie v Českej republike v súčasnosti pozostáva z teoretickej a praktickej skúšky. Teoretická skúška nezahŕňa na rozdiel od slovenskej verzie žiadne otázky týkajúce sa konštrukcie a údržby motorových vozidiel. Novinkou na Slovensku je aj absolvovanie prípravných jázd s vlečkou. V Českej republike žiadne takéto pravidlo neplatí.

Čo potrebujete ako cudzinec?

Aby ste mohli získať plnohodnotné oprávnenie šoférovať vozidlo minimálne B skupiny, musíte splniť niekoľko náležitostí. V prvom rade sa musíte nachádzať na území Česka minimálne 185 dní. Inak povedané, musíte si vybaviť prechodný pobyt a to minimálne pol roka pred absolvovaním záverečných skúšok. Podrobné informácie k vybaveniu prechodného pobytu hľadajte TU. Prípravné jazdy môžete absolvovať aj bez splnenia tejto podmienky. Doklady a ďalšie náležitosti, ktoré musíte pri prihlasovaní do autoškoly splniť, vám zamestnanci autoškoly určite včas oznámia.

Český řidičský průkaz

Po splnení všetkých podmienok vám autoškola vydá všetky potrebné papiere, ktoré následne odnesiete do budovy Business Centrum Vyšehrad. Pracovisko registru řidičů nájdete na ulici Na Pankráci 1685/17. Kúsok od červeného metra Vyšehrad. Otvorené majú od pondelka do štvrtku v čase 7:00 – 19:00. V piatky od 7:00 do 11:00. Magistrát odporúča navštevovať úrad medzi 10. a 14 hodinou, kedy je najmenšia pravdepodobnosť, že narazíte na dlhočizné rady ľudí. Aktuálny počet čakajúcich ľudí môžete sledovať v tzv. monitoringu odbavování. Nechce sa vám čakať? Využite online objednávku.

K vydaniu řidičského průkazu musíte predložiť:

  • doklad o zdravotnej spôsobilosti k vedeniu motorových vozidiel,

  • doklad o odbornej spôsobilosti k vedeniu motorových vozidiel, ktorý nesmie byť ku dňu podania žiadosti starší než 6 mesiacov,

  • doklad preukazujúci obvyklé bydlisko žiadateľa na území Českej republiky,

  • čestné prehlásenie žiadateľa (prehlásenie, že nie ste držiteľom platného vodičského oprávnenia udeleného v inom členskom štáte, prípadne, že nebol iným členským štátom uložený zákaz k vedeniu motorových vozidiel a pod.),

  • doklad o splnení ďalších podmienok podľa § 91 – vzťahuje sa na rozšírenie vodičského oprávnenia (napr. pre rozšírenie vodičského oprávnenia o skupinu C musí byť daná osoba držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, čo je schopná preukázať platným vodičským preukazom s uvedením vodičského oprávnenia skupiny B),

  • jedna preukazová fotografia.

Väčšinu zo zmienených dokladov dostanete už od svojej autoškoly. Na záver zaplatíte magistrátu správny poplatok 50 českých korún a registrácia je u konca. Po štátom stanovených 20 dňoch môžete mať český řidičský průkaz v rukách. Pokiaľ chcete preukaz už do piatich dní, stačí zaplatiť správny poplatok 500 Kč. Preukaz môžete bez problémov používať aj na Slovensku. Medzinárodný vodičský preukaz potrebujete totiž len pre vybrané krajiny, zväčša mimo Európskej únie. Ak budete mať oň záujem, na rovnakom mieste vám ho vydajú za správny poplatok 50 Kč.

Vyzdvihnutie vodičského preukazu

Úrad ma na vyhotovenie preukazu 20 dní. V prípade priaznivých okolností však získate svoj preukaz už do 15 dní. Či je váš preukaz pripravený k vydaniu, môžete sledovať na oficiálnej stránke magistrátu.

Štítky

PrahaAutoAutoškola